– Skole og trafikk avgjøres i fylkestingsvalget

Valget i høst er ikke bare et kommunevalg. Valget i høst handler også om vei, miljø, videregående skole og kultur. – Disse sakene avgjøres for det meste i fylkestingsvalget, sier Venstres Per Magnus Finnanger Sandsmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Helge Eek

– Selv om fylkestingsvalget havner litt i skyggen av lokalavisenes satsing på kommunevalget er det vi fylkespolitikere foretar oss relevant for din hverdag, sier Venstres 1. kandidat.

Det er vi fylkespolitikere som styrer veivedlikeholdet av de fleste ikkekommunale veier, buss- og fergetilbudet, alle de videregående skolene og mesteparten av de store kultursatsingene i Østfold. Derfor må du benytte muligheten til å påvirke hvordan dette tilbudet skal være.

Skolepolitikk
Også i fylkespolitikken er det forskjeller på de ulike partiene.

– Vi i Venstre prioriterer skolen høyest. En god skole er den viktigste investeringen i vår fremtid. Østfold har alle muligheter til å snu lavt karaktersnitt og stort frafall til fremgang og vekst. I stedet for å kutte i tilbudet, vil vi satse for å skape et bedre skoletilbud i fylket vårt, sier Finnanger Sandsmark (V).

Det gjør Venstre gjennom å gi lærerne i Østfoldskolen større muligheter til etter- og videreutdanning, styrke rådgivningstjenesten og sikre et bredt skoletilbud i alle regionene i fylket.

En krone på vei gir en krone til sykkel og buss
– For hver krone som brukes på vei vil vi bruke en krone på sykkel og kollektivtrafikk, sier Finnanger Sandsmark videre.

Slik kan vi få et kollektivtilbud med flere 15-minuttersavganger i byene, bybane mellom Sarpsborg og Fredrikstad, tog mellom Rakkestad og Sarpsborg og felles kollektivkort for buss, tog og ferge i hele Østfold.

– At flere tar kollektivtrafikk vil frigjøre plass på veiene til de som trenger å kjøre der, understreker Venstrepolitikeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**