Stem Venstre!

Jeg er glad for at vi har fått gjennomført mye god Venstrepolitikk i Akershus de siste fire årene. Kraftig økning i kollektivtilbudet, sterkere satsing på etterutdanning av lærere og tidenes satsing på kulturtiltak er vi stolte av å ha fått til, sier Inge Solli, Venstres 1. kandidat til fylkestingsvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Inge Solli oppfordrer deg til å stemme Venstre i høst.

Inge Solli oppfordrer deg til å stemme Venstre i høst.
Foto: Gisle Bjørneby 2011

Men Venstre har ambisjoner for Akershus. Vi vil at fylket vårt skal være et foregangsfylke for livskvalitet, kunnskap, næring og miljø.

Akershus skal være et godt fylke å bo og leve i. Vi vil derfor ha et mangfold av attraktive, levende og inkluderende byer og steder, og legge til rette for etablering av arenaer for kultur, idrett og friluftsliv.
Vi får sterk befolkningsvekst, men arealet er begrenset. Vi vil ta hensyn til jordvern, vern av strandsonen og marka ved å utvikle steder med møteplasser, boliger og arbeidsplasser nær trafikknutepunkter.

Det er en seier for Venstre at halvparten av bompengene går til å finansiere kollektivtilbudet, og antall kollektivreiser har økt kraftig de siste årene. Vi vil gjøre det enklere og billigere å reise kollektivt, og trafikkøkningen som kommer må i sin helhet møtes med et bedre kollektivtilbud. Der det ikke er så mange kollektivreisende vil vi tilby bestillingstransport. Vi må få på plass en statlig finansiering av nye baner til Fornebu og Akershus Universitetssykehus.

Vi vil øke satsingen på fornybar energi som vannkraft og bioenergi, blant annet gjennom Akershus Energi som eies av fylkeskommunen. Akershus Venstres miljøpris for 2011 gikk til Akershus EnergiPark, og vi gleder oss til at de skal utvikle og formidle kunnskap om fornybar energi i samarbeid med forskningsmiljøene våre.

I den videregående opplæringen vil vi ha faglige utfordringer tilpasset den enkelte elev. Vi må ha relevant teoriundervisning i yrkesfagene og nok lærlingplasser. Det er en stor utfordring å få flest mulig til å fullføre videregående opplæring, og vi må samarbeide med kommunene for å sette inn tiltak allerede i grunnskolen.

Venstre mener at læreren er nøkkelen til gode resultater, og vil gi etter- og videreutdanning til alle lærere i alle fag.

Bruk stemmeretten din,
og stem gjerne Venstre.

Les mer om hva Akershus Venstre mener her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**