Viktig valg for kollektivtrafikken

Fylkestingsvalget blir et viktig valg med tanke på kollektivtrafikken. Et mangelfullt kollektivtilbud påvirker hverdagen til mange pendlere i fylket vårt, skriver Rebekka Borsch, 2.-kandidat til fylkestingslisten i Buskerud Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Rebekka Borsch

Rebekka Borsch
Foto: Torbjørn Tandberg

I dag opplever mange pendlere at bussene og togene i morgen- og ettermiddagstrafikken er stappfulle, samtidig som det kommer oppfordringer om at flere bør la bilen stå og gå over til kollektivtrafikken. De fleste innbyggerne i kommunene rundt hovedstaden er pendlere, så de er nødt til å komme seg fra og til jobben hver dag. Bilkøene blir bare lengre og lengre, derfor ser flere seg om etter alternative transportmuligheter.

Ikke godt nok
Samtidig fungerer systemet ikke godt nok. Kollektivforbindelsene innenfor Buskerud henger ikke godt nok sammen. Prisene på enkeltbilletter til større handelssteder som Drammen er så høye at de virker frastøtende på mange. Mange steder må man benytte ulike busselskaper med ulike takstsystemer og ruteplaner som ikke korresponderer. Her trengs bedre samordning. Men også fylkesgrensene utgjør en barriere for kollektivtrafikken. Den skaper vanskeligheter som hindrer folk i å bruke buss og tog. Problemene er mange: Det går for få busser og tog, spesielt i helgene. Dagpendlere opplever både høye billettpriser og manglende overgangsmulighet. Studenter kan ikke bruke studentkortene sine over fylkesgrenser.

Buss

Foto: Stein Inge Dahn

Venstre krever endringer
Buskerud Venstre krever en rekke endringer i kollektivtilbudet: Det må innføres elektronisk billettering og mulighet for at en billett (kort) kan brukes ved reise over fylkesgrensene og mellom ulike buss-selskaper og ved overgang fra buss til tog. Venstre vil ta initiativ til en ordning der Miljøkort for ungdom videreutvikles og søkes utvidet til bruk over fylkesgrensene. Det må gis studentrabatt på all kollektivtransport, også kommersielle ruter. Muligheter for å ta med sykkel på tog bør bli obligatorisk i den delen av sesongen hvor det er naturlig, uten å måtte betale for to personer. Det må etableres sanntidsinformasjon for alle kollektive rutetilbud.

Vi trenger generelt bedre samordning av kollektivtrafikken over fylkesgrensene. Det må omgående tas initiativ for samordning av takster mellom Ruter AS, Buskerud Kollektivtrafikk AS og NSB. Dette er helt nødvendig hvis vi skal klare å få en større andel av trafikken i byer og tettsteder over på buss og tog.

Rebekka Borsch, 2.-kandidat til fylkestingslisten i Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**