Vi trenger politikere med visjoner for Lier!

Det er mange mennesker som mener mye om både Lierbyen sentrum og Lierstranda Fjordby. Ofte preges innspillene av mye negativisme og lite kreativitet. All forskning viser at negativ tenkning reduserer evnen til å se nye løsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Fjordbyen Lierstranda

Foto: Entasis arkitekter AS

Vi kan derfor raskt konkludere med at det ikke er pessimistene uten visjoner og gode ideer som vil redde Lierbyen fra uttørking, eller være med på å skape en fremtidig Miljøby på Lierstranda. Det er de visjonære, som har tro på hardt arbeid og langsiktige investeringer, som bør forme fremtidens Lier. Det er viktig å få med politikere som ønsker å jobbe for Liers identitet og bevare dets egenart. Alt blir mer spennende når man deltar aktivt og har engasjement, Venstre ønsker å gjenoppta tradisjonen med mer lokaldemokrati og flere medvirkningsprosjekt, hvor vanlige liunger kan bidra med kreativ tenkning.

Lierbyen kommer til å eksistere med kommunal administrasjon, skoler, boliger m.m. i mange år ennå. Hvorfor ikke gjøre det beste ut av det? Som f.eks å tilrettelegge for "Bondens Marked", hvor bønder i Lier kan få et utstillingsvindu og formidle sine fantastiske produkter. Her kan alle få tilgang til de lokale produktene, i tillegg til at det blir et sted for sosialisering. Lierbyen kan lett fremstå som et trendy sted, hvor man bare må innom for å få med seg "det lille ekstra".

Lierstranda Fjordby ligger et stykke frem i tid, og nærheten til Drammen vil gjøre at marked for kultur og uteliv vil bli det samme. Derfor er det Lierstranda som miljøby og opprenskingen av kysten og fjorden som er det spennende. Som venstrerepresentant har jeg vært med fra starten av i Lierstranda-prosjektet og husker godt hvordan vi som hadde en visjon om Lierstranda som fremtidig boområde, ble stemplet som naive drømmere. Nå kan innbyggerne i Lier være med å sikre drømmen om en Fjordby, bli med på laget og gi påfyll til de som tør satse. Stem venstre.

Nina Johnsen

Foto: Hallvor Lilleslett

Nina E. Johnsen
1-kandidat for Lier Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**