Nå blir det billigere å reise kollektivt

Akershus Venstre har fått gjennomslag for lavere pris på kollektivtransport i Akershus. Maksprisen på månedskortet i Akershus lå før på 1940 kroner, men blir nedjustert til 1490 fra 1. oktober.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


 Venstre vil gjøre det enklere og billigere å reise kollektivt. Les mer om 1. kandidat Inge Solli her.

Venstre vil gjøre det enklere og billigere å reise kollektivt. Les mer om 1. kandidat Inge Solli her.

Akershus har vært delt inn i 77 soner, men nå forenkler vi hele systemet ved å gå ned til åtte soner. Maksprisen på månedskortet lå før på 1940 kroner, men blir nedjustert til 1490. For denne summen kan man kjøre i hele Oslo og Akershus. Når det gjelder ungdom er taket satt til 400 kroner, og nattaksten også skal fjernes.

Fordeler med det nyt takst- og sonesystemet
• Oslo-sonen (sone 1) blir utvidet til å inkludere Fornebu, Stabekk, Bekkestua, Lørenskog stasjon og Postterminalen.
• Hele T-banenettet ligger innenfor sone 1.
• Færre og større soner i Akershus.
• Har du periodebillett, betaler du aldri for mer enn tre soner i hele Ruter-området.
• Har du enkeltbillett, betaler du aldri for mer enn fem soner i hele Ruter-området.
• Prisen på lange reiser går ned.
• Nattakst bortfaller i Akershus, og som i Oslo kan du nå reise på samme billett dag og natt.
• Innføring av 365-dagersbillett for voksen. du betaler for 10 måneder og reiser i 12.

 Det skal lønne seg å reise miljøvennlig. Les mer om hva Venstre vil gjøre for å styrke kollektivtilbudet her.

Det skal lønne seg å reise miljøvennlig. Les mer om hva Venstre vil gjøre for å styrke kollektivtilbudet her.

Akershus Venstre vil fortsette å jobbe for et enda bedre og billigere kollektivtilbud. Les mer i programmet vårt.

Se også:
Beregn prisen på din billett hos Ruter
Akershus Venstres toppkandidater til fylkestingsvalget

Det er forventet sterk befolkningsvekst i Akershus de nærmeste tiårene. Venstre mener at all trafikkøkning skal løses gjennom forbedret kollektivtransport. Vi vil ha bedre kollektivtilbud i alle deler av fylket gjennom økt frekvens, bedre regularitet, god komfort og lavere priser. Det skal lønne seg å reise miljøvennlig.

Akershus Venstre vil:
Gjøre det enklere og billigere åreise kollektivt
Ha billigere studentkort og fortsatt lav pris på ungdomskort
Etablere innfartsparkeringsplasser nærkollektivtilbud
Få på plass bane til Fornebu og AHUS så fort som mulig
Gjøre miljøvennlig drivstoff tilgjengelig
Jobbe for at fylkeskommunens busser går på miljødrivstoff innen 2015
Bygge ut gang- og sykkelveier nær tettsteder og skoler

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**