Valgtorg ved Oppdal videregående skole

Og skolevalg med framgang

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Tirsdag 6.september ble det avvikla valgtorg og skolevalg ved Oppdal videregående skole. De partia som stiller til valg i Oppdal stilte med folk fra sine ungdomspartier. Unge Venstre hadde tre representanter til stede, fra Orkdal og Trondheim. Elevene vandra rundt i foajèen på skolen, der partia hadde sine stands. En del elever var ganske så spørrelystne, og ungdomspolitikerne svarte godt og engasjert for seg. Etter som elevflokken ved OVS var delt i tre grupper, med en time på hver gruppe, sto våre ungdommer på i tre fulle klokketimer. NB! Det må være et mål for Oppdal Venstre at vi snart holder oss med egne ungdomspolitikere!! Et lokalt Unge Venstre-lag hadde vært et scoop!!
Venstre har sjelden hatt eventyrlig oppslutning ved OVS. Faktisk var det første året med skolevalg, i 1989, vi gjorde det best. Da oppnådde Venstre 6% oppslutning. Du vil se under at de fleste skolevalga har enda med under 2% oppslutning. Derfor var det gledelig at vi denne gangen fikk en liten framgang, fra 1,3% til 2,6%. Ei dobling av oppslutninga fra et valg til et anna! Det er det ikke så mange som opplever.
På landsbasis gjorde Venstre et godt skolevalg. Framgangen fra 2007 til i år er på 1,8%. Men det er ikke nok til at det blir nevnt i media. Der er det bare de store partia, H og AP, som nevnes. De har naturlig nok større framgang enn oss. Og det er også slik at det er bare de tre nevnte partia som har framgang ved skolevalget.
Når dette skrives kommer det ei menigsmåling på NRK som viser 0,9% framgang for Venstre, til 7,2%!! Fenomenalt! Nå gjelder det at målingene slår til 12. september!!!

Skolevalg 2011 – Skoleresultat
Oppdal videregående skole
Valgår: Partier:
Valgresultat
2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989
Parti Stemmer % Endring % % % % % % % % % % %
Andre – – – 0.0 2.5 2.1 1.5 10.1 2.5 7.3 4.1 10.6 1.3 0.4
A
58 29.9 -5.3 35.2 31.5 17.9 12.8 12.3 13.3 38.2 26.6 23.4 15.1 33.9
SV
11 5.7 +2.3 3.4 1.1 16.6 22.2 11.9 6.0 15.2 7.0 17.1 10.4 4.1
Rødt
2 1.0 -1.1 2.1 * * * * * * * * * *
SP
35 18.0 +9.8 8.2 12.9 11.1 26.9 8.4 9.0 8.4 25.5 27.5 28.0 11.4
KrF
9 4.6 -1.4 6.0 3.2 1.7 3.8 14.5 3.4 5.2 2.2 2.2 5.4 4.9
V
5 2.6 +1.3 1.3 0.7 1.3 1.3 3.1 0.9 1.0 3.7 4.4 3.9 6.0
H
32 16.5 +8.3 8.2 15.8 5.1 2.1 8.4 42.1 3.7 9.2 6.3 25.1 16.8
FrP
39 20.1 -13.4 33.5 26.5 37.4 21.8 29.1 15.9 15.2 9.2 6.0 6.5 21.4
NKP
0 0.0 0.0 0.0 * 0.0 1.7 0.0 1.7 1.6 * 1.9 * 0.0
MDG
1 0.5 -0.4 0.9 0.7 1.7 2.1 0.9 1.3 2.6 5.9 0.3 4.3 1.1
PP
1 0.5 -0.4 0.9 2.9 1.3 1.7 0.9 3.9 1.6 6.6 0.3 * *
KP
1 0.5 +0.5 0.0 1.8 3.4 1.7 0.4 * * * * * *
KS
0 0.0 -0.4 0.4 0.0 0.4 0.4 0.0 * * * * * *
DEM
0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 * * * * * * *
Kolonnen “Endring” viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2009. * = Partiet stilte ikke til valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**