Historisk måling for Venstre i Molde

Meningsmålingen offentliggjort denne uka viser 13,2 % for Venstre ! Dette er mer enn en dobling fra forrige kommunevalg, og dersom dette blir valgresultatet vil Venstre få 6 representanter i kommunestyret. Dette er også en dobling !

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Hånd, hender, victory, peace, Marte Enerud Risbø

Foto: Christoffer Biong

Slik det ser ut nå er alle avhengige av Venstre for å få til et flertall i kommunestyret. Vi har ikke på forhånd inngått noen allianser eller avtaler som binder oss til noen.
Dersom vi får et valgresultat som meningmålingen tyder på vil det bety mer Venstrepolitikk i Molde kommune, og det lover bra.
Da blir det mer forutsigbarhet for innbyggerne i Molde når det gjelder fortetting, samt at allemannsretten blir ivaretatt i strandsonen. Det vil også bety en aktiv byutvikling, med spesielt fokus på sentrumsutvikling, med stor aktivitet og mange nye møteplasser.
På sikt vil inntektene til Molde kommune øke, og vi vil kunne levere betydelig bedre tjenester til de som trenger det mest.

Resulatene forøvrig viser at både Frp og SV går kraftig tilbake, og de representerer de mest ytterliggående meningene i kommunestyret.
Det borger for en mer forutsigbar politikk i den neste perioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**