Venstre er miljøpartiet i Akershus

Venstre vil at Akershus skal være et klima- og miljøpolitisk foregangsfylke. Vi vil øke satsingen på fornybar energi. Fylkeskommunens bygninger skal ha miljøvennlig oppvarming. Vi må se fylkeskommunens kommuners avfallsløsninger i sammenheng og bidra til skikkelig og langsiktige løsninger, sier Siri Engesæth, 3. kandidat for Akershus Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


 Siri Engesæth er Akershus Venstres 3. kandidat. Hun er også politisk nestleder i Akershus Venstre.

Siri Engesæth er Akershus Venstres 3. kandidat. Hun er også politisk nestleder i Akershus Venstre.
Foto: Privat

Venstre har en helstøpt og ambisiøs miljøpolitikk. Utfordringene vi står overfor i Akershus lar seg ikke løse av løsrevne sektortilnærminger. Markedet kan ikke gå først, systemløsningene kan heller ikke gå først.

Fylkeskommunens innbyggere skal få skikkelig informasjon og vite om sine rettigheter til å påklage vedtak.

Det klassiske miljøvernet må ikke glemmes. Grønne sammenhengende lunger må til for biologisk mangfold og oppsyn og kontroll med utslipp til luft, jord og vann er viktig.

Investeringer i miljøriktig teknologi må favoriseres og fylkeskommunen som stor innkjøper må være med og skape etterspørsel for gode miljøløsninger.

Det er forventet sterk befolkningsvekst i Akershus de nærmeste tiårene. Venstre mener at trafikkøkningen må løses med forbedret kollektivtransport, gang- og sykkelveier og sykkelekspressveier.

Venstre er garantisten for løsninger som setter din og dine etterkommeres livskvalitet i førersetet.


Siri Engesæth
3. kandidat for Akershus Venstre


Se også:

Klimahandlingsplan: Et viktig steg for å redusere utslipp i Akershus
Mer om Siri Engesæth
Oversikt over Venstres kandidater i Akershus
Akershus Venstres program 2011-2015: En areal- og miljøpolitikk for framtiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**