Stegane: – Lundteigen og Sp driver dobbeltspill

-Alt som Regjeringen gjør er Sp sitt ansvar like mye som Ap og SV. Dersom Sp virkelig mener noe med sin påståtte kamp for lokalsykehuset på Ringerike og Kongsberg, er det fullt mulig å skaffe flertall for det på Stortinget. Men Sp og Lundteigen faller i tilløpet og kommer hodestups ut av hoppkanten, sier Venstres 1. kandidat i Buskerud Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Dette skriver Venstres 1. kandidat Runolv Stegane som tilsvar til stotingsrepresentant Per Olaf Lundteigen. Lundteigen svinger pisken over Venstres 1. kandidat i Ringerikes Blad i dag. Det er dessverre for seint å få svarinnlegg på trykk. Men du kan lese Steganes svar her:

Senterpartiet og Lundteigens dobbeltspill

Runolv Stegane

Foto: Torbjørn Tandberg

Venstre er helt klare på at vi krever et fullverdig lokalsykehus på Ringerike med fødeavdeling og akuttmottak. Lokalsykehuset må også ha stedlig ledelse. Problemet er at dette ikke avgjøres av folkevalgte som kan stilles til ansvar overfor innbyggerne i valg, men av Vestre Viken Helseforetak etter oppdrag fra den Regjeringen Sp og Lundteigen er ansvarlig for.

Derfor kom Venstre med en utfordring til alle partier, tidlig i valgkampen, der vi bad om partienes syn på å legge sykehusene tilbake til folkevalgte organer. Det har vært stille.

Per Olaf Lundteigen svinger pisken over meg fordi jeg har tillatt meg å peke på det faktum at Sp sitter i Regjeringen og har ansvaret for sykehusene. Lundteigen forteller nå at Sp er for folkevalgt styring. Sp sitter ved Kongens bord og har både mulighet og myndighet til å ordne opp, men svikter.

Stoltenberg uttalte på Ringerike at han vil ha en evaluering. Min klare beskjed til Regjeringen er: Vi trenger ingen evaluering av en totalt feilslått styring. Vi trenger handling.

Lundteigen reiser rundt i Buskerud og gir inntrykk av at han og Sp ikke har noe ansvar. Det er en virkelighetsbeskrivelse som savner sidestykke i et demokratisk og parlamentarisk system. Det er et dobbeltspill som det er på tide å avsløre.

Alt som Regjeringen gjør er Sp sitt ansvar like mye som Ap og SV. Dersom Sp virkelig mener noe med sin påståtte kamp for lokalsykehuset på Ringerike, Kongsberg og i resten av landet, er det fullt mulig å skaffe flertall for det på Stortinget. Men Sp og Lundteigen faller i tilløpet og kommer hodestups ut av hoppkanten.

Venstre reagerer både på det skuespillet som foregår når lokalpolitikere, fylkespolitikere og stortingspolitikere overfor innbyggerne gir inntrykk av at
de har myndighet til å ordne opp. Ansvaret og myndighet ligger hos Regjeringen og den aleine. Det er selvfølgelig veldig bra med folkelig engasjement, men hærfører Lundteigen prøver å ri to hester samtidig. Det bør innbyggerne gjennomskue.

Muligheten for folkevalgt styring forsvant i 2001 da Stoltenberg 1- regjeringen med støtte fra H og Frp kastrerte folkevalgt styring og innførte markedsstyring av sykehusene. Det ble innført halvprofesjonelle styrer, etterhvert også med noen oppnevnte politikere som alle er bundet av de rammene de får fra Regjeringen. De sitter der som gisler.

I stedet for å skyte seg selv i foten, burde Lundteigen og Sp ta oppgjør på kammerset i Regjeringen og sørge for penger til sykehusene nå, ikke bare servere tom retorikk.

Runolv Stegane
1. kandidat Buskerud Venstre
Folkevalgte må styre sykehusene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**