Venstre vil bevare skolene i Oppdal

Leserinnlegg av Gerd-Mette, vår førstekandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Derfor vil Venstre bevare skolene i Oppdal
Nye Aune Barneskole er beviset på at det er vilje hos politikerne til å satse på eleven og læreren. Venstre velger å se det slik; Det er elevene som går på oppdalsskolene nå, som skal ha arbeidshverdagen sin når eldrebølgen virkelig setter inn. Å satse på elevene i dag, vil vi få dobbelt igjen for når vi mottar kommunale tjenester i framtida.
Når en da leser Kommunal Rapport, torsdag 8.9., blir man påminnet alvoret. “Ofrer barna i distriktene” er artikkelen du bør lese med interesse. Her skriver Torodd Fagerheim om de 1150 skolene som er blitt nedlagt i Norge de siste 20 åra. Kommunene vil spare inn, men staten subsidierer med å betale skoleskyssen. Videre fylles sentralskolen opp uten at det skjer en økning av midler! For elever i Oppdal kan dette bety en skolehverdag der mange sitter i buss i inntil 2 timer per dag. Dette er ikke et tegn på kvalitetstenkning slik vi ser det. Og bør ikke være det for andre heller.
Venstre er for at vi skal innfri Opplæringslova som gir eleven rett til skole i nærmiljøet sitt. En ansvarlig politikk bygges på respekt for eleven, foreldrene og samfunnet sine interesser. Vi består av mennesker — ikke systemer! Mangfoldet er en styrke for Oppdal. Og som et forsvar for disse verdiene er å stå imot skolesentraliseringen. Vi setter ikke de enkelte skolene opp mot hverandre. Det blir som å sette folk opp mot hverandre og skape splid. Det skal vi ikke gjøre i Oppdal. Her må vi stå sammen og bevare en sterk kommune med innbyggere som tas på alvor!
Elevene skal få bygge identitet, tilhørighet og kunnskap i sitt nærmiljø. Det forplikter de folkevalgte til å se at vi må bevare bygda sin mangfoldige identitet gjennom å satse på at ungene våre er sikret oppvekst og skole og dermed få utvikle seg i nærmiljøet sitt. Kulturmangfoldet og tradisjonene er Oppdals sterke side.
Vis oss det økonomiske regnestykket som tilbakeviser vår påstand om at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt å legge ned skoler i Oppdal! Venstre vil stå hardt på kravene om at skolene i Oppdal skal bestå. Elevene skal få bygge identitet, tilhørighet og kunnskap i sitt nærmiljø. Oppdal må få mulighet til å ta vare på og utvikle sin identitet. Vi trenger sterke individ for å skape et ansvarlig og trygt fellesskap. Rust opp — ikke bygg ned! Det er kvalitet med innhold, slik vi ser det.
Ha en fin valgdag mandag 12. september. Da velger vi for framtida vår.
Godt valg hilses fra
Gerd-Mette Vatne Drabløs
Oppdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**