Om grendeskoler og E6

Leif Jære med avisinnlegg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Emne: Debattinnlegg, spørsmål til politikere før valget.

Mange tanker svever, og en vil gjerne at noen finner fotfeste før en skal stemme på aktuelle politikere som er med å bestemme en ny fireårs-periode. Skal ikke innom E-verksaka, den er visst alt for komplisert for meg,- og sikkert mange andre. Men jeg har meninger om hva vi her i bygda ønsker oss av framtidas nærsamfunn. Ordføreren ønsker seg en bygd med ti tusen mennesker. Sikkert bra, fordi det er et tegn på at her skal det være arbeidsplasser nok, og ikke minst være et godt sted å bo med mange positive aktiviteter for små og store. Entusiasme og det å føle en blir hørt er med på å skape nyutvikling. Følelsen av det motsatte er drepende og ødeleggende for demokratiet. Også her i bygda er det mennesker med stor makt – som en av og til undrer på er til å stole på. Man lærer om barns undring, men det gjelder i høgste grad også oss voksne . Da vil jeg fram til min undring om noen saker
som er svært viktig for Oppdals framtid.: Jeg starter med grendaskolene. For få elever skaper større kostnad i kroner enn å sende barna til en større skole i sentrum. Mye kan diskuteres her,- men en ting er sikkert og svært viktig: Mister utkantene skolen – mister det kjernen til å ha et lokalsamfunn som skaper positiv utvikling. Er det skole, er det grobunn for nyetablerte familier å kunne bo der. Samtidig ha en barnehage i tilknytning til grendaskolen er det beste for barna. Overgangen fra å være størst i barnehagen til å være minst i skolen blir en naturlig overgang. Store barnehager i sentrum uten direkte kontakt med skolen gjør at de største barna lett kjeder seg fordi leken mangler utfordring. Det å tøye seg etter noen som vil noe mer enn det “vanlige” er grobunn for kreativitet som skaper personlig utvikling. Tenker her på at noen av de store barna i barnehagen har større nytte av å kunne leke sammen med noen i første klasse på skolen. Menneskene i et lokalsamfunn føler mer ansvar for hverandre når barnehage, skole, eldrehjem og dagligvarebutikk er der. Dette er noe helt grunnleggende for alle å ta vare på,- og dermed et bedre samhold.

Hva om nesten alle skal bo i sentrum,- er det plass til så mange flere nå som en ny E-6 med flere rundkjøringer krever sin plass? For eller imot ny E-6 trase er et hett tema. Hvor stort areal en ny E-6 med flere rundkjøringer som kreves i dens målestokk har det vel vært lite opplyst om. Hvor bred blir den veisonen og diameter på rundkjøringene? Ikke nok med dette,- all støy av oppbremsing og akselerasjon i tillegg til den vanlige trafikkstøyen krever støyskjerm utenom dette. Det må vel hele veistrekninga gjennon sentrum ha. Stadig større trafikk samtidig at vi mennesker er forsynt med nok støy av andre ting gjør at støyskjerm er påkrevd.Altså blir veien som en gate med vegger gjennom sentrum med lite utsikt til det som er verdt å vise fram som kan være en grunn for å stoppe impulsivt. Så kommer høstvindene og frosten. Vi får en konstant forurensende støvsky fra veianlegget som sprer seg rundt om i hele sentrum. Er det slik vi vil ha Oppdal sentrum? Er det fristende for farende å stoppe for kanskje å legge igjen noen kroner i en butikk – eller ta inn på et av hotellene rett ved denne trafikkåra? Folk ønsker mer og mer det motsatte, – nemlig et trivelig sted uten støy og dårlig luft ! Når planer om nødvendigheten av ny E-6 startet for et par tiår siden var det flere forslag om ny trase. Flere alternativ ble grundig undersøkt, da også gjennom industriområdet på sørsiden av elva. Dette er alternativet til det å flytte veien noen få timeter inntil jernbanen, men med mye større arealbehov enn dagens E-6. Altså; Hvor skal man kunne utvide sentrum? Mot vest begrenser det seg mot skolene, idrettsanleggene og boliger. Mot sør blir da mot en bred trase (E-6) som sperrer langs hele sentrum, mot øst er det allerede industribygg og boliger tett i tett og mot nord (torget / Aunevegen) er det fullt av boliger m.m. Det at ordføreren påstår at det vil ta 10 – 15 år å få lagt ny E-6trase på andre siden av Ålma er et skremsel for å framheve hans mangeårige ønske om å få veien gjennom sentrum. Trafikken har økt betydelig de siste tiåra. Med velvillighet vil en trase gjennom industriområdet, som allerede er utarbeidet for lenge siden, ikke ta lang tid. Bevilgede veipenger vil ikke falle bort fra veivesenet/ staten, da det er opp til kommunen å bestemme veivalget. Med politisk velvillighet når en langt på kort tid!

Hva om veien blir bygget gjennom sentrum – de nesten 200millionene er brukt opp – og vi om noen få år angrer på dette veivalget? Da vil det sikkert ta flere tiår til ny bevilgning for å flytte veien bort fra sentrum. Få E-6 bort fra der vi vil at det skal være trivelig å ferdes. Samtidig å få nok parkeringsplasser i sentrum så det ikke blir som nå i enkelte anledninger – unødvendige feilparkeringer. Vi vil ikke ha mer støy og forurensing enn det som er nødvendig der det bor mange mennesker. Triveligere med blomsterbed, lekeapparater og benker langs små veier rundt om i sentrum. Og samtidig ha fremgangsrike lokalsamfunn ei mil eller tre utenfor sentrum, der unge mennesker ser verdien i å skape optimisme i næringsutvikling ,- og ikke minst ta vare naturen og det en kan høste fra den, – som jordbruk, skogbruk og utnyttelse av beite i skog og fjell.

Husk å stem riktig med hensyn på framtida ! Leif Jære ( V )

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**