Samme medisin i 40 år ?

– Hedmark Venstres nestleder Sjur Skjævesland minner i leserinnlegg om at A har styrt Hedmark fylkeskommune siden valg på fylkesting ble innført i 1975

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Her er innlegget som er trykket i fylkets aviser:

Som absolutt eneste fylke i landet har Arbeiderpartiet styrt Hedmark siden direkte valg på fylkesting ble innført i 1975. Er du fornøyd med hvordan Hedmark har utviklet seg siden den gang? Er det på tide med ny medisin – eller nye pratier i ledelsen av fylkeskommunen om du vil?

Hedmark har etter hvert fått en gammel befolkning, mange går på trygd, mange kommuner sliter med nedgang i folketallet, næringslivet er svakt og tradisjonelt med lite knoppskyting, skolene gjør det generelt dårlig på de nasjonale prøvene, frafallet i videregående skole er høyt, utdanningsnivået er lavt – for å nevne noe som vi i Venstre i hvert fall ikke er fornøyd med.

Er du fornøyd? Har Ap sin medisin hatt den virkningen du hadde ønsket? Vil du fortsette med samme medisin fram til 2015 når medisinen hr vært brukt i 40 år sammenhengende?

Det er vel ikke tilgangen til saltvann som gjør at utvikligen i for eksmpel Buskeru og Vestfold har gått i en annen retning?

Venstre kan ikke løse alle utfordringene Hedmark står overfor, men vi ønsket et halt annet fokus på utdanning ved å øke lærernes kompetanse, sette inn flere individuelle tiltak mot den enkelte elev for å begrense frafall i videregående skole og ha fokus på knoppskyting i det private næringslivet. Med bedre utdanning og et mer dynamisk næringsliv følger det også flere folk med kompetanse og ien alder der de får barn.

Venstre mener at økt fokus på utdanning og næringsliv vil kunne gi gode ringvirkninger i Hedmark.

På tide med ny medisin?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**