Venstre tar næringsliv på alvor — ønsker Kapitalfunn og en venturekapitalreform

Venstres næringspolitikk er kåret til gründernes beste og er god også for de store og ikke minst de store som er innovasjons- og endringslystne. Den internasjonale konjunkturutvikling er alvorlig og Venstre adresserer dette konkret og konstruktivt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Venstre vil legge til rette for at vi utnytter innovasjonspotensialet vårt skikkelig, sier siri Engesæth, 3. kandidat til fylkestingsvalget.

Venstre vil legge til rette for at vi utnytter innovasjonspotensialet vårt skikkelig, sier siri Engesæth, 3. kandidat til fylkestingsvalget.
Foto: Gisle Bjørneby 2011

Det fins bare to måter å få fortsatt vekst i en etablert økonomi — befolkningsvekst og innovasjon. Venstre vil legge til rette for at vi utnytter innovasjonspotensialet vårt skikkelig. I Norge har vi allerede et høyt kostnadsnivå. Det kan derfor antas at det blir enda mye vanskeligere å trekke til seg langsiktig risikokapital til innovative prosjekter og bedrifter.

Derfor foreslår vi
:
• Styrke kapitaltilgangen for oppstart av nye bedrifter generelt (Kapitalfunn)
• Gjennomføre en Venture-kapitalreform.

Kapitalfunn: Økt tilgang på privat såkorn- og oppstartskapital for alle gründere gjennom KapitalFunn og et KapitalFunn-register basert på følgende skisse: 20 % skattefradrag for opptil 3 private investorer per foretak, begrenset oppad til et maksimalt kapitalinnskudd på kr. 500 000 per person. Betingelsen er at kapitalinnskuddet blir værende i bedriften i minimum 2-3 år. Alle KapitalFunn- investeringer registreres i et offentlig tilgjengelig KapitalFunn-register — som bidrar til å synliggjøre anerkjennelsen av både gründere og private investorer, samt skape et åpnere marked som øker sannsynligheten for å tiltrekke mer kapital ved oppskalering av lovende satsinger på et senere tidspunkt. KapitalFunn-registeret kan bli starten på en "gründerbørs" i Norge.

Venturekapitalreform:
Formål å gi de beste innovasjonsprosjektene vesentlig bedre muligheter til å bli løftet gjennom videreutvikling/kvalitetssikring og internasjonal kommersialisering.
Hvordan kick-starte dette? Erstatte nåværende tilbud på risikolån og garantier gjennom Innovasjon Norge med et offentlig forsterket mangfold av private venturefond, som tilbyr risikokapital i oppstartfasen og tidlig fase kombinert med tilførsel av matchende forretningskompetanse. Hovedregel er at staten tilfører kapital til kvalifiserte venturefond på 40/60 basis (40 % offentlig/ 60 % privat), uten å styre bruken av midlene på annen måte enn å velge ut kvalifiserte venturefond med et tak på offentlige innskudd per fond på rundt 100 mill. kroner — for en nærmere bestemt minimumsperiode. Etter minimumsperioden kan staten velge å selge seg ut av enkeltfond, og på den måten frigjøre midler til forsterkning av nye fond. Over tid er det derfor naturlig at staten gradvis reduserer sine årlige nettoutgifter knyttet til kapitalforsterkning av venturefond og at ordningen etter hvert blir selvfinansierende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**