Lokalpolitisk nettverk 22. oktober

Det vil bli arrangert lokalpolitisk nettverkssamlinger i heile landet 22. oktober. Her kan du lære mer om Venstres politikk, om lokallagsarbeid og du får treffe andre fine venstrefolk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Formålet med Lokalpolitisk nettverk er å bl.a. å sikre at Venstres egne folk er trygge på vår egen politikk og mer synlige i media og lokalmiljøet, samt å sikre en bevisst strategi bak det daglige arbeidet i lokallaget, i kommunestyret, og i valgkampen.

Tidligere stod partiene selv for opplæringen av sine folkevalgte. Av ulike årsaker valgte Stortinget å kanalisere dette opplæringsarbeidet (og de økonomiske midlene som hører til) inn i Kommunenes Sentralforbund. Resultatet er en enhetlig opplæring – men et tap for partienes særpreg. På Lokalpolitisk Nettverk vil Venstres folkevalgte få opplæring i folkevalgtarbeid på Venstre-måten. Venstre-folkevalgte er ikke byråkrater som forvalter administrasjonens interesser, men kritiske og konstruktive ombud på vegne av sine velgere. Samlingen vil også være nyttig for de som ikke ble folkevalgt i denne runden, og for tillitsvalgte i lokallag som er apparat rundt sine folkevalgte.

Mer om møtestad, program, møtestad blir å finne her seinere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**