Drømmer i oppdalspolitikken

Ble ikke sanndrømt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


“Jeg har en drøm,”
sa ordfører Ola Røtvei under valgdebatten i Kinoen 23.august. “I have a dream,” sa Martin Luther King i sin berømte tale i Washington DC i 1963.
Jeg har også en drøm: Tenk om det nyvalgte kommunestyret i Oppdal kunne få velge ordfører, varaordfører og øvrige medlemmer i nemnder og råd på fritt grunnlag! Uten at det er inngått bindende avtaler mellom noen av partiene som forplikter dem til å holde sammen i tykt og tynt! Da hadde ingen hatt absolutt flertall hele tida!
Konsekvensen ville vært at politikken hadde blitt flytta tilbake til kommunestyret og blitt utforma der gjennom forslag og debatt. Og ikke blitt bestemt i gruppemøter av en flertallskonstellasjon som kan overse alle gode forslag fra en opposisjon, samme hvor gode og framtidsretta de måtte være.
Jeg vet jeg ikke blir sanndrømt. Det er allerede inngått avtale mellom den suverene valgvinneren, AP, og Kristelig Folkeparti. De vil nok få gjennom sine forslag som de vil kommende periode.
Slike politiske flertallskonstellasjoner er krevende, ikke bare for opposisjonen, men også for posisjonen. Posisjonspartiene har et stort ansvar for at representantene for mindretallet ikke blir frustrerte og mister motivasjon og framdrift ved stadig å bli overkjørt.
Mitt håp er at ordfører Ola Røtvei blir ordfører for alle i kommunestyret, og ikke bare for “sine”.
Odd Gunnar Jære Hoel
Leder Oppdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**