Valget i Oppdal

Ei oppsummering

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Oppdals fjerde største parti!
Valget er for lengst over, og vi har summet oss sånn noenlunde de fleste av oss. Det er tid for litt skikkelig oppsummering.
Ved valget i 2007 hadde Venstre færrest stemmer av alle de sju som stilte liste. Den tida er (for alltid?) forbi!! Oppdalingene viste oss tillit. Noe som ga seg utslag i at 66 flere brukte Venstres stemmeseddel denne gangen i forhold til for 4 år siden. 7,1% av stemmene er en framgang på 1,7%. Nøyaktig tall på velgere bak våre to i kommunestyret er 233. Dette stemmetallet gjorde at vi har bare AP, Sp og H foran oss i størrelse. Våre to i kommunestyret er som nå alle vet Gerd-Mette Vatne Drabløs og Trygve Sande. Varamedlemmer er Hans Bøe, Sebastian Schmidt, Hege Mellem, Svein Asphaug Dørum og undertegnede. Om det skulle bli behov en eller annen gang fortsetter sjølsagt varamannslista videre nedover.
Slengere
Slengere er de stemmene den enkelte listekandidat får fra velgere som bruker andre lister. Også her kommer vi på 4.plass. Men her er det mye jamnere enn tilslutninga på valglistene. AP har 240 slengere. Hele 159 av disse er det ordfører Ola som får. Øvrige på AP-lista får 81 slengere til sammen. SP har 231 slengere, H 200, V 185, SV 101, KrF 97 og Frp 27. Slik jeg ser det forteller tallet på slengere mye om hvordan velgerne i kommunen ser på kvaliteten på valglista. Utifra tallet slengere kan vi trygt slå fast at Oppdal Venstres liste ble godt ansett blant øvrige velgere!
"Pallen" med flest slengere består av Ola Røtvei, AP, 159, Arnt Nerhoel, SP, 69 og Gerd-Mette 66. Dermed ble det bronse på vår førstekandidat! Gratulerer!!
Førvalgtida
Forberedelsene til kommunevalget 2011 begynte for om lag et år siden. Styret fikk ansvar både for nominasjon og programarbeid. Nominasjonsmøtet ble kombinert med årsmøte et stykke utpå januar 2011. Venstre nominerte først av alle parti i Oppdal.
Programarbeidet tok utgangspunkt i programmet for 2007-11. Medlemmer og sympatisører ble invitert til å komme med innspill til endringer og nye punkter. Mange deltok og gjorde stor innsats med fornying av valgprogrammet. Mange e-poster sirkulerte utover vinteren og våren! Programarbeidet kulminerte med et svært godt besøkt møte på Stølgjære hos Hege og John sist på mai.
Felles valgavis
I likhet med valget i 2007 tok Venstre også i år initiativ til ei felles valgavis for Oppdal. Som i 2007 ble H, KrF, SP, SV og V med på opplegget. Oppstartmøte var på februar. Det ble innhenta tilbud på arbeidet. Tre bedrifter var interesserte, og KRY Communication (Kristin Riise) ble valgt. Alle deltakende parti gjorde et godt og presist arbeid. Avisa gikk i trykken i midten av august. Dugnad for innlegging av stemmesedler og buntvis pakking foregikk 25.august. Der var det 4-5 personer fra hvert parti med.
Avisa ble distribuert gjennom OPPdrift 2.september. Men ikke alle nås gjennom dette distribusjonsnettet. Særlig de ytterste delene av bygda faller utenfor (snakker vi om sentralisering tro?). Simen og Elin tok for seg Fagerhaug lengst nord, og Odd Gunnar delte ut valgavis i Storlidalen. SP og SV tok for seg sørlige og østlige deler av bygda.
Tror mange velgere setter pris på å få så mye valgstoff samla på 12 avissider. Rimeligere blir det også. Det er ikke alle politiske parti som tilsynelatende har ubegrensa ressurser!
Aktiviteter før valget
Venstre hadde stand de to siste lørdagene på Torget. Sør-Trøndelag Venstre lånte oss "partytelt". Lettvint og greitt samtidig som det var noe som syntes i landskapet. Vaffelsteiking førte til liflig duft i omgivelsene, og de gikk unna med V i jordbær eller bringebærsyltetøy på. Mange prøvde seg på tipping. Hans Bøe var den som på forhånd kom nærmest rett resultat.
Det er uklart om en hanker inn så mange velgere på dette viset (noen ble det vet vi!), men det blir i alle fall lagt merke til om en ikke er tilstede.
Ekstra gledelig er det å registrere mange leserinnlegg i lokalavisene signert med Venstre bak namnet! Det er så bra at det ikke er bare noen få gjengangere som deltar med avisinnlegg.
Gerd-Mette deltok i to debatter før valget. Den i Kinoen 23.august var det Fagforbundet som arrangerte. Fredag 9.september inviterte Mediehuset OPP og Radio E6 til radiodebatt fra foajèen i Kulturhuset. Partitoppene debatterte mye av det kommunal forvaltning handler om i nær 1 ½ time på direkten. Vår representant, Gerd-Mette, gjorde en utmerket figur begge steder!
6.september ble det avvikla valgtorg og skolevalg ved Oppdal videregående skole. Tre unge mennesker fra Unge Venstre kom fra Orkdal og Trondheim og deltok i tre stive timer med informasjon om både unge og "eldre" Venstre. Noen av oss eldre var til stede deler av tida. Bl.a. kom Ingrid M. med 100 grønne boller! De forsvant nesten før ho rakk å sukke!!
Venstre har aldri hatt stor oppslutning ved OVS. Vi registrerte likevel en liten framgang i år.
Håper dere la merke til annonser med bilder av tre personer i lokalavisene som sa hvorfor de stemmer Venstre. En spesiell takk til Solfrid Mjøen, Endre Hals og Trygve Sande for at de stilte opp med gode formuleringer som viste Venstrepolitikk!
Er nokså sikker på at Venstre kapra noen stemmer på disse blikkfanga.
Fylkestingsvalget
Det var 100 færre som brukte Venstreseddelen ved fylkestingsvalget enn ved kommunevalget. Nøyaktig 134 stykker. Det er en framgang på 0,2% til 4,8. Venstre fikk et godt resultat ved fylkestingsvalget også. Økningen var på 1,2% til 5,1, noe som resulterte i 1 nytt fylkestingsmedlem. Nå er det to fra Venstre på fylkestinget i Sør-Trøndelag: Elisabeth Paulsen, Trondheim og Christian Bonvik, Orkdal.
Det er interessant å legge merke til SP`s stemmetall i Oppdal ved de to valga. Kommunevalget var dårlig for SP med 17,7% tilslutning (kraftig tilbakegang), mens SP i fylkestingsvalget fikk 25,9% tilslutning i Oppdal! Vi aner Arne Braut-effekt!
Posisjoner i lokalpolitikken
For tida foregår det forhandlinger i lokalpolitikken. Vi vet at AP og KrF har slått seg sammen og laga avtale, publisert i lokalavisene. De andre fem partia har inngått avtale om valgteknisk samarbeid for å sikre maks uttelling for alle parti. De 11 representantene det her snakkes om får tre representanter i hvert av de store utvalga formannskap, bygningsråd og driftsutvalg. Det er avgjort at Venstre får Gerd-Mette i formannskapet. H og SP får også en plass hver der. Videre har vi ønsker om medlem i Driftsutvalget og første vara. (om ikke fast medlem?!) til Bygningsrådet. Forhandlingene foregår i en positiv tone der alle er innstilt på å gi alle parti uansett størrelse noen verv. Antall verv avhenger sjølsagt av størrelsen på enkelte parti.
Takk!!
Da vil jeg takke hver i sær for positivitet i forbindelse med det nyss avvikla kommune- og fylkestingsvalg! Mange har deltatt i konkret arbeid, enda flere har deltatt i møter og med innspill til program. Atter andre sender hyggelige hilsner pr- e-post eller SMS!
Oppdal Venstre har fått fem nye medlemmer i 2011!! Det lover god for framtida.
Hilsen
Odd Gunnar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**