Regional plan for reiselivsnæringa i Hedmark

Ringnes misfornøyd med “Planen for opplevelsesnæringer i Hedmark” – vill sende planen tilbake til fylkesrådet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Ad Regional plan for reiselivsnæringa i Hedmark
Jeg fremmer et utsettelsesforlag og ber om at planen sendes tilbake til fylkesrådet fordi:
1. Dokumentet framstår mer som en rapport og en oversikt — ikke en plan. Planer skal peke framover. Her er det en oppramsing av alt det som i dag ligger under samlebegrepet “opplevelsesnæringer.”
2. Planen favner for vidt og er så generell at den er uten tydelige satsningsområder og profil
3. Planen framstår som en “papirtiger” uten handlingsvilje og vil sannsynligvis ikke bety mye for utviklingen i denne viktige næringa framover
4. Jeg har blitt kontaktet av folk i reiselivsnæringa i Hedmark som sier at de opplever vekst og framgang til tross for Hedmark Reiseliv — ikke på grunn av!
5. Trysil og reiselivssatsingen i Mjøsområdet må være en sentral del av planen og hvordan fylkeskommunene kan bidra til fortsatt vekst og utvikling i disse reiselivsproduktene
6. Det skal utarbeides årlige handlingsprogrammer med forslag til tiltak. Det blir vanskelig når planen ikke inneholder definerte mål eller satsningsområder
7. I dag markedsføres planen med merkenavnet “Villmarksriket”. Det har skapt debatt i mediene og viser at planen er i utakt med mange av de opplevelsesnæringene som er i vekst og som på ingen måte foregår i villmarka, – både spillprodukter, film, data, musikk og ikke minst satsningen rundt Mjøsa

Ringnes (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**