Venstre i forhandlinger

Valget er ikke over valgdagen kl.21, for det er da drakampen internt mellom de politiske partiene begynner. Posisjoner skal fordeles i styrer og utvalg, og samarbeid om flertall skal formes. Siden 12.september har partiene i Lørenskog drevet interne forhandlinger med tanke på plasseringer av personer og partier og verv i forhold til hverandre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Det ble tidlig klart at Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Lørenskog i våre hjerter gikk sammen og dannet en flertallsgruppe med minst mulig margin (1 representants overvekt). Dette plasserte automatisk Venstre og de andre partiene i kommunestyret (Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti) i opposisjon.

Spilleregler i politikken og allment demokrati skal følges og fordeling av posisjoner innad i opposisjonen har vært gjenstand for samtaler i det siste. Venstre har sine to kommunestyrerepresentanter fast, men for å oppnå verv i utvalg, må det inngås teknisk samarbeid med ett eller flere av opposisjonspartiene. Slik er situasjonen nå, og så snart samtalene er ved veis ende, vil det komme oppdatert info om dette på nettsidene!

Her er utvalgene som partiene deler plassene seg imellom innenfor:
(Partiene i posisjon, dvs. Ap, SV og LIV, sitter på 5 av de 9 plassene i hvert utvalg)

TEKNISK UTVALG (9 plasser)
OPPVEKSTUTVALGET (9 plasser)
HELSE- OG SOSIALUTVALGET (9 plasser)
KULTUR- OG IDRETTS UTVALGET (9 plasser)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**