Venstres bystyregruppe i Oslo 2011 – 2015

Her finner du adresser og kontaktdata til Venstres bystyregruppe i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


VENSTRES BYSTYREGRUPPE
Rådhuset
0037 OSLO
Tlf: 23 46 10 20
Faks: 23 46 19 72
E-post: [email protected]

Ansatte:
Karl Arthur Giverholt, gruppesekretær
Andreas Skjæret
Kristin Dubland Marken

Bystyrerepresentant og gruppeleder
Medlem i Samferdsels- og miljøkomiteen
Odd Einar Dørum
Mobil: 975 54 940
E-post: [email protected]

Bystyrerepresentant
Medlem i Finanskomitéen
Guro Fjellanger
Mobil: 950 23 705
E-post: [email protected]

Bystyrerepresentant og gruppenestleder
Nestleder i Byutviklingskomiteen
Espen Ophaug
Mobil: 952 08 619
E-post: [email protected]

Bystyrerepresentant
Nestleder i Helse- og sosialkomiteen
Julianne Ferskaug
Mobil: 918 14 938
E-post: [email protected]

Bystyrerepresentant
Medlem i Kultur- og utdanningskomiteen
Terje Bjøro
Mobil: 90183528
E-post: [email protected]

1. Vararepresentant
1. Varamedlem i Finanskomiteen
Anders Bergsaker
Mobil: 957 72 942
E-post: [email protected]

2. Vararepresentant
1. Varamedlem i Kultur- og utdanningskomiteen
Ingvill Stapnes Elvestad
E-post: [email protected]

3. Vararepresentant
1. Varamedlem i Samferdsels- og miljøkomiteen
Naomi Ichihara Røkkum
E-post: [email protected]

4. Vararepresentant
1. Varamedlem i Helse- og sosialkomiteen
Christian J. Herzog
Mobil: 982 57 959
E-post: [email protected]

5. Vararepresentant
1. Varamedlem i Byutviklingskomiteen
Haakon Riekeles
Mobil: 909 27 684
E-post: [email protected]

6. Vararepresentant
2. Varamedlem i Kultur- og utdanningskomiteen
Kaare R. Norum
Mobil: 416 94 369
E-post: [email protected]

7. Vararepresentant
2. varamedlem i Finanskomiteen
Audun Rødningsby
Mobil: 920 14 622
Epost: [email protected]

8. Vararepresentant
2. Varamedlem i Samferdsels- og miljøkomiteen
Mona Grønlie
Mobil: 412 04 989
Epost: [email protected]

9. Vararepresentant
2. Varamedlem i Byutviklingskomiteen
Hardi Ahmadi
Mobil: 939 94 566
Epost: [email protected]

10. Vararepresentant
2. Varameldem i Helse- og sosialkomiteen
Martin Bekkelund
Epost: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**