Aktiviteter

Dato- og aktivitetsplan for Østfold Venstre 2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Januar

23. Styremøte

Februar

4.-5. Fylkesårsmøte

Aktivitetsplan for resten av året vil bli lagt av det nye styret som blir valgt på fylkesårsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**