Etterlyser fremdrift for gründerlokaler i Løkenåsveien 45

Lørenskog Venstre etterlyser fremdriftsplan for Løkenåsveien 45, som på Venstres forslag ble vedtatt omdisponert til næringsverksted for lokal gründervirksomhet etter at kommunale virksomheter flyttet ut derifra og inn på Lørenskog hus på forsommeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Løkenåsveien 45 ved Skårer kirke er foreslått av Venstre som

Løkenåsveien 45 ved Skårer kirke er foreslått av Venstre som “næringsveksthus” for etablerere og småbedrifter

Venstre har i sin alminnelighet et sterkt engasjement for små næringsvirksomheter, spesielt gründere.
Vår politiske ideologi er forankret i verdien av personlig engasjement og initiativ.
En positiv samfunnsutvikling er avhengig av mennesker som finner nye løsninger på gamle problemer.
Som politiske ledere, er det derfor vår oppgave å legge forholdene best mulig til rette for gründere og etablerere.

Lørenskog er preget av en høy sysselsetting og kommunen har en arbeidsplassdekning på over hundre prosent.
Årsaken er selvsagt store arbeidsplasser som Postens Østlandsterminal, Coca Cola og Ahus.
Dette er bra og har blant annet gitt det resultat at kommunen blant annet har den høyeste arbeidsdeltagelse blant "ikke-etniske nordmenn".

I debatten initiert av Lørenskog Næringsråd 14. mai i år, noterte Lørenskog Venstre potensialet i to statistiske faktum:

1) Ca. 70 % av Lørenskogs arbeidsføre innbyggere pendler til jobb utenfor Lørenskog
2) Ca. 60 % av Lørenskogs 1140 registrerte virksomheter har mindre enn én ansatt

Lørenskog Venstre mener at Lørenskogs arbeidsplasser ikke korresponderer med befolkningens kompetanse.
Lørenskog Venstre har lovet sine velgere å være en pådriver for en aktiv næringsutvikling i kommunen, spesielt for virksomheter i etableringsfasen.

Lørenskog Venstre foreslo dermed i kommunestyret våren 2011 og fikk vedtatt, – at kommunens eiendom i Løkenåsveien 45 skal disponeres som "næringsveksthus" for etablerere og småbedrifter for å skape et dynamisk miljø for mennesker med engasjement og entusiasme til å skape ny æringsvirksomhet.

Denne funksjonen skulle kunne starte nokså umiddelbart etter flytting av kommunens virksomhet fra disse lokalene.

Løkenåsveien 45 er i underkant av 4.000 kvm fordelt mellom ca 80 kontorer og ca 700 kvm "kjøkkenareal" tidligere benyttet av NITOR.
Iht kommunens eiendomstjeneste, er lokalene funksjonelle, – men ikke moderne, og i alminnelig god stand.
Det vil si at lokalene kan brukes, muligens med noe overfladisk oppussing.

Lørenskog Venstre konstarerer at Løkenåsveien 45 fortsatt er tomt, snart et halvt år etter flyttingene av kommunens virksomheter.
Verken vi eller andre naturlige aktører som Lørenskog Næringsråd, har fått tilbakemelding om fremdrift i sakens anledning.

Lørenskog Venstres interpellasjon til kommunestyrets møte 19.oktober 2011:

– Lørenskog Venstre vil ha utarbeidet en tiltaksplan for Løkenåsveien 45 i tråd med kommunestyrevedtaket
– Lørenskog Venstre ønsker kunnskap om organisering og bruk og vil sæskilt ha belyst

o Hvilke næringsvirksomheter ønsker man skal etablere seg i lokalene
o Hvordan vil man tiltrekke seg disse brukerne
o Hvordan skal stedet fasiliteres
o Hvilke vilkår ønsker man å tilby, – spesielt leievarighet for den enkelte leietager og for komplekset i sin helhet
o Hvem skal være ansvarlig for drift

– Lørenskog Venstre er mest av alt opptatt av fremdriften i prosjektet

For Lørenskog Venstre

Bjørn Gran
Gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**