Lokalpolitisk nettverk i Drammen 22. oktober

Som varslet tidligere, arrangerer Venstre sentralt, i samarbeid med fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark, lokalpolitisk nettverk lørdag 22. oktober. Møtet finner sted på First Hotel Ambassadeur i Drammen og varer fra kl. 10.00 til kl. 18.00.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Venstrekake

Foto: Shelley Veelo

Tema for samlingen er skolering av nye folkevalgte. Men alle aktive medlemmene er velkommen il å delta.

PROGRAM

10:00 Velkommen til Lokalpolitisk nettverk
Presentasjon av deltakerne
10:15 Venstre fra 2011 til 2013
Sentral innleder (Ola Elvestuen eller Audun Rødningsby)
10:30 Folkevalgt på Venstre-vis: Venstres ærend.
Formelle muligheter for påvirkning: Interpellasjoner og budsjetter
Uformelle muligheter for påvirkning: Kampanje og ombudsrolle
Sentral og lokal innleder sammen (Elvestuen og TELEMARK)
11:30 Plenumssesjon:
Del 1: Bruke nasjonale saker lokalt (Audun)
Del 2: Bruke lokale saker nasjonalt (VESTFOLD eller BUSKERUD)
12:00 1. gruppesesjon: Fra ide til politisk vedtak
Her lager vi to grupper og deler opp de erfarne lokalpolitikerne
13:00 Lunsj
14:00 2. gruppesesjon: Samhandling
Gruppe 1: Samhandling mellom gruppa og styret i lokallaget
Gruppe 2: Samhandling mellom fylkestingsgruppe og kommunestyregruppene
15:00 Plenumssesjon: Hvordan fremme Venstres politikk lokalt:
Velferd lokalt: VESTFOLD eller TELEMARK
Miljøarbeid lokalt: (Rebekka Borsch, Buskerud V)
16:00 Kaffepause
16:30 3. gruppesesjon:
Budsjettarbeid — gruppe 1
Profilering: mediearbeid, nettsider, nettverksbygging — gruppe 2
Velfungerende lokallag — gruppe 3
17:30 Kampanjelansering (Audun Rødningsby/Elvestuen)
Oppsummering og avslutning
18:00 Møteslutt

Mål: Synlighet rundt Venstres politikk lokalt. Trygghet på å fremme egen politikk. Komme i gang med politisk arbeid tidlig!
Målgruppe: Folkevalgte.
Formålet med Lokalpolitisk nettverk er å bl.a. å sikre at Venstres egne folk er trygge på vår egen politikk og mer synlige i media og lokalmiljøet, samt å sikre en bevisst strategi bak det daglige arbeidet i lokallaget, i kommunestyret, og i valgkampen.

Påmelding innen 20.10. til Erik Hørluck Berg, [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**