Forberedt forslag fra Erik Ringnes i fylkestinget

Hedmark fylkesting ber fylkesrådet fjerne kravet om at den videregående opplæringen skal skje sammenhengende. Det betyr at alle ungdommer i Hedmark kan ta ut sine rettigheter når som helst i perioden mellom 16 år og 25 år fra og med 2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Innvandring

Foto: HA

Forberedt forslag til: Hedmark fylkesting fra: Erik Ringnes (V) Dato: 16. oktober 2011
Opplæringsloven gir ungdom rett til tre års videregående opplæring. Denne retten må tas ut innen utgangen av det året man fyller 24 år, og i løpet av en sammenhengende periode på fem år (eventuelt seks år om opplæringen avsluttes i lærebedrift). Fristen begynner å løpe det året man starter opplæringen.
En konsekvens av denne regelen er at en del ungdommer i alderen 21-24 år som ikke har tatt ut sine tre år med ungdomsrett, likevel står uten rettigheter fordi fristen for uttak er utløpt. Denne gruppen vil nå måtte vente til det året de fyller 25 år, slik at de kommer inn under retten til opplæring for voksne.
Fylkesutvalget i Oppland vedtok nylig å fjerne dette kravet om sammenhengende uttak av ungdomsretten. Kravet fjernes for alle søkere født i 1988 eller senere, og gjelder fra og med inntaket i 2012.
Vedtaket innebærer at ungdommene står fritt til å ta ut ungdomsretten sin i hele perioden fra avsluttet grunnskole til fylte 24 år. Uttak av rett vil nå kunne skje når den enkelte er motivert for det. Det både reduserer risikoen for 16-åringene ved å begynne i videregående direkte fra grunnskolen og det gir rom for en pause i opplæringsløpet for skoletrøtte. Det er dessuten ikke uvanlig at motivasjonen for opplæring øker med alder og modenhet.
Regelendringen vil føre til at flere enn i dag vil ha rettigheter til videregående opplæring og høyst sannsynlig føre til at flere fullfører videregående opplæring.
Hedmark fylkesting ønsker å gi ungdom i Hedmark med rett til videregående opplæring muligheter til å gjennomføre videregående opplæring i løpet av perioden frem til det året de fyller 25 år.
Forslag: Hedmark fylkesting ber fylkesrådet fjerne kravet om at den videregående opplæringen skal skje sammenhengende. Det betyr at alle ungdommer i Hedmark kan ta ut sine rettigheter når som helst i perioden mellom 16 år og 25 år fra og med 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**