Akershus: alle har saksdokumenter på nett

Oversikt over hvor åpne Akershus-kommunene er i forbindelse med Venstres demokrati- og åpenhetskampanje høsten 2011. Akershus-kommunene gjør det generelt godt i åpenhetsindeksen, bare slått av Oslo, Sogn og Fjordane og Aust-Agder fylker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


 Venstre har lansert en kampanje for mer åpenhet i norske kommuner. Les mer om kampanjen her.

Venstre har lansert en kampanje for mer åpenhet i norske kommuner. Les mer om kampanjen her.

SNITT ALLE KOMMUNER:
10,1 poeng (av 18 mulige poeng)

BEST:
Frogn og Bærum kommuner (15 av 18 poeng)

VERST:
Nes og Lørenskog kommuner (6 av 18 poeng)

ÅPNE KONTROLLUTVALGSMØTER:
Vestby, Frogn, Nesodden, Oppegård, Skedsmo, Hurdal.

SØKEFUNKSJON I POSTLISTENE:
Nesodden, Bærum, Asker, Fet, Rælingen, Enebakk, Nes.

Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg (Åpenhetstinget 2011) om kommunene i Akershus:

Akershus-kommunene gjør det generelt godt i åpenhetsindeksen, med et fylkessnitt på 10,14. Det betyr at Akershus fylke bare er slått av Oslo, Sogn og Fjordane og Aust-Agder fylker.

Aller åpnest i Akershus er Frogn og Bærum kommuner, begge med 15 poeng. Kommunene var raske til å svare på innsynskravet, har god kontaktinformasjon til politikerne og presiserer at de ansatte har generell ytringsfrihet. Begge kommunene utmerker seg med at de legger ut dokumentene i postlistene som klikkbare filer, slik at innbyggere og presse umiddelbart kan gjøre seg kjent med dokumentenes innhold.

Vestby kommune utmerker seg på informasjon om innsynsrett. Som eneste kommune i Akershus har Vestby både informasjon om innsynsretten og lenker både til offentleglova og til lovens veileder.

På et punkt fortjener Rælingen kommune skryt: I alle stillingsutlysninger står det eksplisitt at «Søkere kan ikke skjermes fra offentlig søkerliste». I den andre enden av skalaen finner vi Gjerdrum kommune, der ingen av de utlyste stillingene hadde informasjon om at søkeren kunne havne på en offentlig søkerliste. Den ene av de utlyste stillingene var til alt overmål rådmannsstillingen, en jobb det er stor offentlig interesse rundt og der det kreves ualminnelig gode grunner for å bli unntatt fra søkerlisten.

Les mer i rapporten “Få opp døra – åpenhetsindeks for norske kommuner“.
Les mer om Venstres åpenhetskampanje her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**