Destruktive krefter i Sandefjord ?

Sandefjords ordfører Bjørn Ole Gleditsch omtaler tilhengerne av bevaring av Linaaegården som destruktive krefter. Han hevder også at tilhengerne har drevet seigpining av gårdens eiere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I interpellasjon til bystyret i Sandefjord (møte 27.10) ber Sandefjord Venstre om en nærmere redegjørelse for hvem disse destruktive kreftene er og hva den påståtte seigpiningen skal ha bestått i.
Interpellasjonen gjengis i sin helhet nedenfor.

Ifølge Nrk Vestfolds nettsider (http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/vestfold/1.7840352) har ordføreren uttalt følgende til nrk.no i forbindelse med at Riksantikvaren nå har godkjent at Linaaegården kan rives:

"-Nå håper jeg disse destruktive kreftene vi har i byen vår, og ellers i fylket, lar oss få lov å bli en by og ikke fortsetter denne seigpiningen av familien Kristoffersen".

I denne forbindelse vil vi be om ordførerens svar på følgende spørsmål:
1. Hvilke personer og / eller grupperinger i byen vår og ellers i fylket sikter ordføreren til med begrepet "destruktive krefter"?
2. Hvilke handlinger/holdninger er det som karakteriseres som "seigpining av familien Kristoffersen"?
3. Sandefjord Venstre er bekymret for at ordførerens karakteristikker av noen av byens innbyggere kan føre til mindre deltakelse og engasjement i frivillige organisasjoner. Hva er ordførerens holdning til dette?

Karin Virik og Tor Homleid
Sandefjord Venstre

Ordførerens uttalelser skaper selvsagt sterke reaksjoner blant annet i Foreningen Gamle Sandefjord, som har lagt ned et omfattende arbeide for bevaring av Linaaegården. I et brev til bystyret i Sandefjord (les brevet her) skriver foreningens leder Haakon Berg Jensen at det oppleves som urettferdig og sårende å bli uthengt av ordfører Bjørn Ole Gleditsch på denne måten.

Linnaae gården, vår 2007
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**