På skulebenken

Johan og Bjørn deltok på lokalpolitisk nettverk i Molde 22. og 23.oktober. Dette var delvis opplæring for nye folkevalde i Venstre-regi, og delvis ein møteplass for å bli kjend med andre venstrefolk frå fylket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Som leiar i lokallaget deltok Bjørn også på representantskapsmøtet i Møre og Romsdal Venstre laurdag. Johan var i Oslo på landskonferanse 8. og 9.oktober, så våre to ferske kommunestyrerepresentantar er i full gang med opplæringa. Vi har lært både om møte- og debatteknikk, om drift av lokallag og om budsjetthandsaming, alt vil nok komme til nytte i tida framover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**