Venstre i råd og utvalg 2011-2015

I dag har det blitt avholdt konstituerende fylkesting. Her er oversikten over Venstres representanter i råd og utvalg i kommende periode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Valgt i konstituerende fylkesting 20.10.2011:

Fylkestuvalget:

Fast representant: Solveig Schytz
1.Vara: Siri Engesæth
2.Vara. Inge Solli

Kontrollutvalget:
1.vara (på høyres liste): Thor W.Thogstad
1.vara (på Krfs liste): Astrid Ramnefjell
_____________________________________________________________________

Valgt i fylkestinget 27.10.2011

Administrasjonsutvalget
Fast representant: Solveig Schytz
Vara: Siri Engesæth

Klagenemda:

Fast representant: Runar Baalsrud

Hovedutvalg for Kultur frivillighet og folkehelse:
Fast representant (nestleder): Camilla Hille
1.Vara: Runar Bålsrud
2.Vara: Prisca Bruno Massao
3.Vara: Ane Drougge Vassbotn

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Fast representant: Ingvild Tautra Vevatne
1.Vara: Inger Johanne Bjørnstad
2.Vara: Boye Bjerkholt
3.Vara: Charlotte Hagelund

Hovedutvalg for samferdsel:
Fast representant: Inge Solli
1.Vara: Siri Engesæth
2.Vara: Inger Johanne Bjørnstad
3.Vara: Lars Peder Nordbakken

Hovedutvalg for Plan Miljø og Næring
Fast representant (leder): Solveig Schytz
1.Vara: Lars Peder Nordbakken
2.Vara: Runar Bålsrud
3.Vara: Siri Engesæth

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne:

Fast representant: Inge Solli
1.Vara: Camille Hille

Yrkesopplæringsnemda
Vara: Ingvild Tautra Vevatne

Koordineringsutvalget
Fast representant: Solveig Schytz
Vara: Siri Engesæth

Trafikksikkerhetsutvalget:
1.Vara til Krf: Inge Solli

KS Fylkesmøte
Fast representant: Solveig Schytz
Vara: Siri Engesæth

KS Landsting
Fast representant: Solveig Schytz
Vara: Siri Engesæth

Akershus Fylkeskommunale Pensjonskasse

1.Vara: Jan Vevatne

Årsmøtet i Oslo og Omland Friluftsråd:
Fast representant: Solveig Schytz (leder HU PML)

Jernbaneforum Gjøvikbanen
Fast representant: Inge Solli (medlem HU S)
Vara: Siri Engesæth

Vannområdeutvalget/ Styringsgruppa for Øyern

Fast representant: Solveig Schytz (leder HU PML)
Vara: Lars Peder Nordbakken (vara til HU PML)

METREX
Solveig Schytz (leder HU PML)

Follorådet

Fast representant: Solveig Schytz (HU PML)

Skatteutvalg Skatt Øst
Fast medlem: Thor W Thogstad

Innovasjon Norge:

Solveig Schytz (HU leder PML)


Styre regionale helseforetak

Siri Engesæth

Last ned oversikten som PDF

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**