Større deltagelse i planprosesser vil gi mer demokrati

Kommunestyret i Lørenskog skal behandle prossessen for kommunal planstrategi og revisjon av kommuneplanen den 2. november. Venstre ønsker tilrettelegging for en større deltagelse fra de bredere lag av befolkningen, og vil be rådmannen om å legge til rette for dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vi må erkjenne at det generelt stort sett er vanskelig å engasjere større grupper av innbyggerne i planprosesser. Engasjement kommer gjerne i etterkant, når vedtak har falt og det er for sent.
Det må være i alles interesse å få opp det brede folkelige engasjement, når Lørenskog skal i gang med revisjon av kommuneplanen.

For å øke og sikre et bredere folkelig engasjement, og for å sikre best mulig bredde og kvalitet i planene, ber Venstre om at administrasjonen planlegger gjennomføring av plansmier.

En plansmie er en prosess der offentlighetens rett til å påvirke planprosessen utøves ved direkte deltakelse i utarbeidelsen av planen. Dette er mer enn idedugnader og informasjonsmøter, det er en prosess med et klart mål: i løpet av en periode skal det utarbeides en plan hvor både fagfolk, utbyggere, offentlige etater, frivillige organisasjoner og interesserte borgere inviteres til å delta.

Tiden er inne for Lørenskog til å ta denne arbeidsmetoden i bruk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**