Venstres stortingsvalgprogram 2013 – 2017

Venstres landsstyre har satt ned komiteen som skal lede arbeidet med nytt stortingsvalgprogram for Venstre. Programmet skal behandles på Venstres landsmøte 2013, og vil gjelde for perioden 2013-2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Helge Solum Larsen leder arbeidet med programmet.

Helge Solum Larsen leder arbeidet med programmet.
Foto: Tone Staven

Mandat
Programkomiteens oppgave er å utarbeide utkast til nytt stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017, og bidra til en åpen og inviterende prosess for programbehandlingen.

Leder:
Helge Solum Larsen (Rogaland)

Nestleder:
Guri Melby (Sør-Trøndelag)

Medlemmer
Stian Mauritz Celius (Finnmark) Rebekka Borsch (Buskerud)
Kjell Veivåg (Oslo) Ketil Kjenset (Oppland)
Toril Berge (Oslo) Rolf Nesheim (Hordaland)
Eva Kvelland (Vest-Agder)
+ Medlem valgt av Unge Venstre
+ Medlem valgt av Noregs Venstrekvinnelag
+ Medlem valgt av Liberale Studenter

Varamedlemmer:
1. Thor Bjarne Bore (Rogaland)
2. Torild Skogsholm (Oslo) 3. Per Magnus Sandsmark (Østfold)
4. Tove Norøm Rokstad (Møre og Romsdal)
5. Marit K. Vea (Akershus)

1. Programkomiteen starter arbeidet innen 1. desember 2011.
2. Innen 1. september 2012 skal programkomiteen legge fram sitt 1. utkast.
3. Frist for å komme med endringsforslag til 1. utkast er 1. november 2012.
4. Innen 10. desember 2012 skal programkomiteen legge fram sitt 2. utkast
5. Frist for å komme med endringsforslag til 2. utkast er 1. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**