Politikk

Les mer om Oslo Venstres politikk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Oslo Venstres politikk fasstlegges i første rekke av årsmøtet, som består av 150-200 delegater valgt av bydelslagene. I tillegg vedtar styret og hovedstyret politiske uttalelser om aktuelle tema på sine møter.

Politiske dokumenter:
Oslo Venstres bystyrevalgprogram 2011-2015:
https://www.venstre.no/files/oslo/oslo/Bystyrevalgprogram2011.pdf

Hovedbrosjyre med våre viktigste saker fra valgkampen 2011:
https://www.venstre.no/files/oslo/oslo/ov_hovedbrosjyre_2011.pdf

Felles erklæring fra byrådspartnerne H/V/KrF 2011:
https://www.venstre.no/files/oslo/oslo/byradserklaering2011.pdf

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**