Kjemper mot nedleggelse av idrettslinja

Fylkespolitiker Runolv Stegane (V) godtar ikke at hovedutvalg for utdanning vil legge ned idrettslinja på Rosthaug videregående skole i Modum. Venstrepolitikeren sier han vil kreve at saken kommer opp til behandling i fylkestinget i forbindelse med budsjettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Runolv Stegane

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

I går var det møte i hovedutvalg for utdanning i fylkeskommunen. Der gikk flertallet, bestående av Høyre, Frp og KrF inn for å legge ned idrettslinja ved Rosthaug videregående skole.

– Det finnes ingen andre steder i Buskerud hvor forutsetningene for å lykkes med ei idrettslinje er så gode som her i Modum. Dette handler om økonomi, og fylkestinget kan bevilge mer penger til undervisning, sier Runolv Stegane som slett ikke har tenkt å gi seg i denne saken enda: Jeg skal i hvert fall fremme et forslag, som sikrer idrettslinja dersom den får flertall. Så får vi se hvordan posisjonspartiene stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**