Fem viktige grep for framtida

Venstre la i dag fram sitt alternative forslag til statsbudsjett for 2012. — Vi lanserer et budsjett som gjør Norge bedre rustet for framtida. En målrettet satsing på forskning og utdanning, på gründere og nye bedrifter, samt en økning i bevilgningene til jernbane og kollektivtransport, er hovedlinjen i Venstres budsjettforslag, sier leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Borghild Tenden og Trine Skei Grande

Foto: Ingvild Boe Hornburg

Last ned: Venstres alternative statsbudsjett 2012

Tydelige prioriteringer og markant politiske vilje til å prioritere framtida står sentralt i Venstres budsjettforslag.

Budsjettet har fem hovedprioriteringer:
1) En gjennomført satsing på flere arbeidsplasser, særlig i det nyskapende miljø- og klimavennlige næringslivet, kombinert med en målrettet satsing på å få flere i arbeid, både gjennom skattesystemet og gjennom budsjettiltak.
2) En kraftig og målrettet satsing på nyskaping, forskning og utdanning.
3) En gjennomgående styrking og satsing på miljø- og klimavennlige løsninger, med spesielt satsing på jernbane, kollektivtransport og tiltak for å redusere de norske klimautslippene.
4) Fattigdomsbekjempelse, spesielt blant barn og unge.
5) Et langt mer miljøvennlig og helsebringende skatte- og avgiftsopplegg.

På alle disse områdene foreslår Venstre satsinger som er innebærer flere milliarder i målrettede tiltak ut over det regjeringen legger opp til.

Les mer om budsjettforslaget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**