Satser på yrkesfagene

Venstre foreslår i dag å opprette ressurssentre for yrkesfagene i Østfold, slik at vi kan etablere fireårige tilbud som gir fagutdanning og studiekompetanse (såkalte taf-linjer) innen alle yrkesfagene. – Det er viktig å få dyrke frem de beste yrkesutøverne Østfold kan få, sier Venstres Per Magnus Finnanger Sandsmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Helge Eek

En av Østfolds største utfordringer er mangelen på formell kompetanse. Det at fylkeskommunen nå oppretter fireårige tilbud som gir studiekompetanse og fagbrev innen helse- og sosialfag og service- og samferdsel styrker forholdet mellom yrkeslivet og skolen, samtidig som vi øker kompetansen til elevene i fylket vårt.

Utdanning, klasserom, elev, skole

Foto: Microsoft

– For Østfold Venstre er det ikke et mål at færrest mulig skal gå yrkesfag, slik Arbeiderpartiet og posisjonen har vedtatt, men at flest mulig skal gå på riktig utdanning og få høyest mulig kompetanse, sier Venstres gruppeleder i fylkestinget, Per Magnus Finnanger Sandsmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**