Kort rapport fra kommunestyremøtet 30.nov

Legevakt på Lørenskog, skoletomt ved togstasjonen og Hammer skole var noen av sakene som stod på dagsordenen, ved siden av budsjettet (se egen sak).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Kommunestyret onsdag 30.november diskuterte hvorvidt den nye legevakta for Lørenskogs befolkning skal legges til Ahus og dermed holdes innad i kommunen. Administrasjonen hadde regnet på dette, og det viste seg at å legge legevakta til Ahus ville bli dobbelt så dyrt som å ha en lokalisering i Lillestrøm sammen med nabofylkene. Ingen av partiene mente vår gjeldstyngede kommune har råd til noe annet.

Nå har vi endelig kjøpt skoletomt på Ødegården, så til skolestart 2014 skal skolen stå ferdig. Vi vedtok også de endelige planene for Hammer ungdomsskole, og den skal stå ferdig til skolestart 2013. Det var relativt rolig stemning og ganske lav politisk temperatur.

 Bjørn Ivar Gran er gruppeleder for Venstres kommunestyregruppe.

Bjørn Ivar Gran er gruppeleder for Venstres kommunestyregruppe.

Som Bjørn Ivar Gran formulerer det:
Venstre markerer seg som et selvstendig sentrumsparti uavhengig av blokkene. Vi støtter de gode forslagene og skjeler ikke til farge men til innhold i forslagene!

Fra Venstres kommmunestyregruppe,
Bjørn Ivar Gran & Torild Jørgensen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**