Evaluer elev-PC ordningen i Akershus

Akershus Venstre ønsker å evaluere ordningen med elev-PC i de videregående skolene i Akershus. Venstre mener at ordningen kan organiseres på en mer effektiv og formålstjenlig måte enn dagens modell.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Venstre vil ha evaluering av ordningen med elev-PC i Akershus.

Venstre vil ha evaluering av ordningen med elev-PC i Akershus.

Dagens PC-ordning er dyr og lite fleksibel for elevene. For fylkeskommunen er det store kostnader forbundet med administrasjon og fakturering, og det har vist seg å være for få tilbud i anbudsrundene, noe som kan gi høyere priser.

Fylkeskommunen kjøper årlig inn ca. 8000 PC’er, som elevene får disponere. Venstre mener at man bør vurdere å gå over til en modell der elevene selv eier sine egne PC’er, f. eks. etter modell fra Rogaland. Denne modellen gir elevene mer valgfrihet, samtidig som den er langt billigere å forvalte og mer miljøvennlig.

Akershus Venstre ber derfor om en evaluering av dagens ordning med elev-PC, og ber om at man vurderer andre mer effektive modeller.

(Politisk uttalelse vedtatt av Akershus Venstres fylkesstyre 01.12.2011)

Kontaktinformasjon:
Solveig Schytz, gruppeleder for Venstre
Epost: [email protected]
Tlf: 41 62 68 22

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**