Politisk verksted med Akershus Venstre

Akershus Venstre inviterer medlemmer til politikkutvikling. Vi starter opp politiske verksteder som skal jobbe med, og videreutvikle Venstres politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Akershus Venstre ønsker å involvere medlemmene til å bidra aktivt til å videreutvikle Venstres politikk. Vi setter ned arbeidsgrupper for politikkutforming som skal jobbe med ulike temaer, hvor målet er å videreutvikle Venstres politikk, komme med innspill til ny politikk, og utarbeide konkrete forslag til Venstres stortingsvalgprogram som skal vedtas på Venstres landsmøte i 2013.

Vi regner med at det blir 2 – 3 møter før årsmøte i Akershus, som blir første etappe i politikkutviklingsarbeidet. Årsmøte i Akerhus Venstre 18. februar skal i år starte med at verkstedene pluss andre interesserte diskuterer verkstedenes forslag og spisser uttalelser til årsmøte/landsmøte. Dette vil gi arbeidet fart, forankring og retning.

Påmeldinger til politiske verksteder
Plan og miljø
– Første møte: onsdag 21. desember kl. 17.00 — 19.00
Johan Steffensen
Ole Andreas Lilloe-Olsen
Hilde Widerberg
Øystein Goksøyr

Næringsutvikling, verdiskaping og morgendagens arbeidsplasser
– Første møte: mandag 19. desember kl. 17.00 – 19.00
Mette Kaaby
Pauline Kirknes
Charlotte Hagelund

Helse, omsorg og velferd
– Velferd er tema på årsmøte og landsmøte. Vi ønsker å sette særlig fokus på sosialt entrepenørskap.
Eline Borger Rognli
Vebjørn Berre
Hilde Arneberg
Camilla Hille
Eivind Jørgensen

Samferdsel – vi ønsker et særlig fokus på sykkel. Gruppen skal ta for seg gangen i etablering av sykkelveier i Akershus.
– Første møte: mandag 19. desember kl. 16.30 — 18.30
Johan Steffensen
Erlend Birktvedt
Frode Hofset
Abid Q. Raja
Hulda Tronstad Nydal
Eirik T. Bøe
Are Ausland

Rettsstat, demokrati og frihet — utfordringer på veien mot et mer liberalt Norge
– Første møte: mandag 19. desember kl. 17.00 — 19.00
Christian Engelschiøn
Kristoffer Tjensvoll
Knut Inge Engelbreth
Sesselja Bigseth

Utenrikspolitikk mellom realpolitikk og menneskerettigheter
– Første møte: mandag 19. desember 17.00 — 19.00. Legge plan for arbeidet.
Hans B Butenschøn
Kristoffer Tjensvoll
Åsmund Weltzien
Roger Axelsson

Integrering og inkludering (utenforskap)
Ola Nesland
Kristin Flagstad
Johan Meyer
Jens Dahle-Granli


Organisering

Gruppene må ha en leder som vil ta på seg ansvaret for å drive gruppen. Opplegget er at gruppen på sitt første møte blir enige om opplegget og legger en konkret plan for fremdrift og tema, og fordeler oppgaver. Oppstartmøtet må være i 2011 og avslutning innen 1. desember 2012. Sluttproduktet skal være et (kort) notat om hva vi i Akershus bør arbeide for i kommende periode innenfor dette tema.

Arbeidsgruppene kan gå som studiesirkler og få tilskudd, dersom de oppfyller visse kriterier.

For spørsmål – kontakt Christoffer Biong: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**