Forberedt forslag i Hedmark fylkesting fra Erik Ringnes etter forslag fra Sjur Skjævesland

Venstre krever at det utarbeides en samlet plan for utbygging av vindkraft i Hedmark

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

WomanSea

Foto: Privat

Fra: Erik Ringnes (V)
Til : Fylkesordføreren i Hedmark
Dato: 11. desember 2011

Samlet plan for vindkraft i Hedmark

I klimaforliket har et stort flertall på Stortinget blitt enige om en ambisiøs utbygging av fornybar energi i Norge, blant annet gjennom satsing på vindkraft.

I Fylkesdelplan for energi og klima, vedtatt i fylkestinget i 2009, legges det opp til at Hedmark fylke skal være såkalt "klimanøytralt" (CO2-utslipp skal ikke overstige CO2-binding) innen år 2030.

For å få dette til må det satses offensivt på vindkraft også i Hedmark. Samtidig vil konkrete planer om utbygging kunne framstå som kontroversielle på grunn av hensyn til natur og miljø lokalt.

Fylkesrådet ser ut til å mene at hver enkelt kommune best kan lage planer for utbygging av vindkraft på egen hånd.

Hedmark Venstre ønsker derimot at det utarbeides en samlet plan for utbygging av vindkraft i fylket, noe som også anbefales av Miljøverndepartementet.

På denne måten kan det lettere tilrettelegges for en bærekraftig utbygging av vindkraft i områder der vernehensynene er beskjedne, samtidig som viktige naturområder i fylket vernes.

Eidsiva Energi AS, hvor Hedmark fylkeskraft er den største eieren, har vedtatt å søke om konsesjon for bygging av for 2 vindmølleparker i Hedmark i 2012.

Dette gjør det nødvendig og viktig at det utarbeides en samlet plan for utbygging av vindkraft i Hedmark snarest mulig.

Forslag til vedtak:

Fylkestinget ber fylkesrådet sørge for at det utarbeides en samlet plan for utbygging av vindkraft i Hedmark som legges fram for fylkestinget i løpet av 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**