Ringnes fremmet et forslag til fylkestinget om mediene i Hedmark

Fylkestinget bør stille seg bak utfordringen og vil invitere redaktørene til et miniseminar for å høre hvorfor de ikke dekker forhandlingene og de politiske sakene i Hedmark fylkesting

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Erik Ringnes

Foto: Kjell Arne Fridtun

Til: Redaktøren i Hamar Arbeiderblad, avisa Glåmdalen og Nrk Hedmark og Oppland
Fra: Fylkestinget i Hedmark
Dato: 13. desember 2011

Fylkestinget i Hedmark registrerer at Hamar Arbeiderblad, Glåmdalen og Nrk Hedmark og Oppland ikke er til stede ved samlingen av dette fylkestinget. Det samme har vært tilfelle ved flere tidligere tingsamlinger og dette kan tolkes som et uttrykk for at ikke anser det som viktig å lage reportasjer og kritisk journalistikk fra fylkestinget.

Hedmark fylkesting er det høyeste politiske organet i Hedmark og forvalter ca 2,7 mrd på vegne av befolkningen i Hedmark. Fylkestinget har ansvar for den videregående opplæringen i fylket vårt, er den største eieren av vegnettet i Hedmark og har dessuten ansvar for kultur, tannhelse og rollen som regional utviklingsaktør.

Det uforståelig at Hamar Arbeiderblad, Glåmdalen og Nrk Hedmark og Oppland ikke prioriterer å følge forhandlingene. Et samlet fylkesting mener at avisa dermed svikter befolkningen i Hedmark som dermed ikke får informasjon om hvordan fellesskapets midler disponeres og hvordan de ulike partiene vil prioritere. Pressen er en helt nødvendig del av et demokrati og utgjør en viktig del av kommunikasjonen mellom velgerne og de folkevalgte og er en viktig del av medienes samfunnsoppdrag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**