Du skal ikke vite!

Du skal ikke få vite innholdet i Ski kommunes budsjett. Ikke før det er nær opp til beslutning. – Det strider mot mine verdier om åpenhet, deltagelse og innsyn i kommunens busdsjettprosesser slik budsjettet legges frem og vedtas i kommunen vår, sier kamfjord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Åpenhet fremmer tillitt til de folkevalgte, sier Kamfjord

Åpenhet fremmer tillitt til de folkevalgte, sier Kamfjord
Foto: Atle Hagtun

I kommunestyremøtet 14. desember fremmet Ski Venstre, som i formannskapsmøtet 30. november, forslag om mer åpenhet i budsjettprosesser. Hensikten er at innbyggere, organisasjoner, ansatte, og ikke minst folkevalgte selv og andre interesserte kan mene noe om pengefordelingen i løpet av året, og ikke få helheten rett før beslutning.

– Hensikten med forslaget var å sikre innsikt og forutsigbarhet. Ski Venstre vil unngå budsjett som bokstavelig talt kommer som en overraskelse på oss alle, sier Kamfjord.

– Dét var det mange som uttrykte misnøye med, på ulikt vis, underveis i debatten i kommunestyret — at det har manglet informasjon eller at informasjonen har vært vanskelig å få tak på, men å ta konsekvensen av det — nei. Det er underlig, synes Kamfjord.

– Jeg vil ikke bruke tid på å spekulere i hvorfor. Jeg overlater til alle og enhver å tenke over
grunnen til uviljen mot åpenhet. Sikkert er det at slik praksis underminerer tilliten til folkevalgte. Det
underminerer lokaldemokratiske prinsipper om at hver den som berøres av en sak også skal få mulighet til å mene om saken, sier Kamfjord.

– Det underminerer de folkevalgtes mulighet til å samles om en felles retning for kommunen —altså kommunens utvikling. I bunn og grunn blir det fortsatt slik at du ikke skal vite. Ikke for mye.
Ikke før det er for sent til å påvirke innhold og retning i budsjettet, som er kommunestyrets viktigste sak gjennom året, avslutter Kamfjord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**