Et kraftfullt sentrum i Lørenskog

– Venstre går for et kraftfullt sentrum i Lørenskog, sier gruppeleder i kommunestyret, Bjørn Gran.
– Lørenskog skal ha et urbant og grønt sentrum med gode, estetiske løsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Boligblokkene med opptil 9 etasjer blir for kraftfullt. Mange flytter til Lørenskog for å bo urbant, usnobbete men samtidig ha kort vei til levende grønne oppvekstmiljø. Vi kan bygge i høyden hvis det gir økonomi som muliggjør bedre grøntområder, men bebyggelsen kan ikke bli så dominant at blokkene vokser over den grønne skogen og de grønne lungene.

 Bjørn Ivar Gran

Bjørn Ivar Gran

Venstre har tidligere stilt seg bak den overordnede målsettingen om å fortette i sentrumsområdet. En viktig grunn til dette har vært for å sikre et befolkningsgrunnlag stort nok til et velfungerende og høyfrekvent kollektiv tilbud. Slik det er i dag er busstilbudet altfor dårlig. Den marginale økningen av busstilbudet som er kommet er helt mikroskopisk. Det må etableres en egen høyfrekvent bussrute mellom de sentrale områdene i Lørenskog (Lørenskog stasjon, Rasta Senter, Sentrum, Triaden, A-hus), med maksimalt 15-minuttersavganger.

Med de planer og ideer som er for ledige og lavt utnyttede områder i sentrum er forutsetningene enormt gode for et kraftfullt sentrum, men vi må bygge på en slik måte at det harmonerer med landskapet. De to store høyblokkene øverst på Løkenåsen er minnesmerker fra brutalfunksjonalismen som vi ikke ønsker oss tilbake til.

Lørenskog er allerede blant landets aller tettest befolkede sentrumsområder, så når vi fortetter ytterligere på en del steder, så trenger vi ikke gå på akkord med gode estetiske løsninger. Lørenskog skal med Venstres hjelp fortsette å fremstå som urban og grønn, akkurat som oss i Venstre!

Eksempler på god og mindre god fortetting

 Langvannet i Lørenskog

Langvannet i Lørenskog

Det er også viktig å etablere robuste og levende grøntmiljø i umiddelbar nærhet til boområdene. T-banetomta skal bygges nå, og der har man fraveket viktige krav til barn og unges oppvekstmiljø, og slikt skal ikke skje. Barns frie lekeområde er ikke en salderingspost.

Venstre har ønsket høy utnyttelse på Ødegården ved Lørenskog stasjon. Det er fordi stedet ligger tett til sentral kollektivtrafikk. Her har man veldig kort vei til veldig flotte grøntområder i skog og kort vei til Langvannet.

Bjørn Gran, gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**