– Må våge mer i næringspolitikken

– Østfold faller litt etter i næringsutviklingen. Om vi satser på det vi er gode på, det vi kan bli best på så blir det bedre enn i dag der vi satser på prestisje, ikke arbeidsplasser. Målet må være flere bærekraftige arbeidsplasser i fremtiden, sier Venstres Per Magnus Finnanger Sandsmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Behov for ny næringspolitikk

Det skjer mye bra i Østfold. Stadig flere arbeidsplasser er i vekst og flere flytter til fylket vårt. Likevel må det alltid være et mål for Østfold å gjøre det enda bedre, og tenke om det vi gjør er riktig. Derfor vil Østfold Venstre ha en næringspolitikk som skaper flere bærekraftige arbeidsplasser, ikke bare prestisje og medieoppslag slik Aps næringspolitikk har vært i Østfold de siste årene

Venstre har støttet opp om satsingen på reiseliv og opplevelsesnæringer, men når reiseliv er omtrent den eneste næringen man prioriterer fra fylkeskommunens side er noe galt — og satsingen består mer av økt byråkrati enn av økt næringsutvikling. Vi må bli best på det vi i Østfold er gode på fra før av, ikke forsøke å bli best på det vi er dårlige på og alle andre er bedre på fra før. Når alle fylker i landet skal satse på samme næring; reiseliv og opplevelser, så konkurrerer vi med hverandre i stedet for å dyrke det vi er best på. Samtidig er det viktig å understreke at Østfold har hatt et løft i denne bransjen, og flere grundere klarer seg godt. De må vi selvsagt ta vare på og legge til rette for.

Østfold har stor kompetanse innen informasjonsteknologi, bygg og anlegg, prosess og næringsmiddelindustrien. Det å utnytte den gode kompetansen vi har på disse områdene til å bygge opp forskningsmiljøer, oppfordre til gründervirksomhet og etablering og støtte opp om gründerne med administrativ hjelp vil være målrettede tiltak for flere bærekraftige arbeidsplasser for fremtiden i næringer der vi er gode fra før. Samtidig vil Venstre arbeide med å styrke mulighetene for og kulturen for å ta høyere utdanning, og bruke denne i Østfold. Kunnskapsarbeidsplasser gjør at de fagligst sterkeste østfoldingene kommer hjem igjen.

Venstre vil ha en ny næringspolitikk basert på det vi er best på. Det er det som fungerer.

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Fredrik Varfjell (Halden Arbeiderblad)

Les mer i Moss Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**