Styret i Stord Venstre

Det til ei kvar tid gjeldande styret for Stord Venstre. Sist oppdatert etter årsmøte 10. Januar 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Kvart år så vert det val på alle plassar i styret. Samansettinga i styret til Stord Venstre vart endra litt frå fjoråret. Her er det nye styret i Stord Venstre.


Ynskjer du å kontakta styret, trykk her.

Styresamansetning:

Leiar:
Håkon Frode Særsten
Nestleiar:
Jorunn Fylkesnes

Kasserar:
Kåre Løkhammer
Sekretær:
Geir Angeltveit

Styremedlem:
Astrid Larsen
Trond Hjartåker

For Unge Venstre: Maria Irgens

Varamedlem:
Odd Stuve Rommetveit
Ove Steinsland
Harald Nes

Revisor:
Else-Berit Helle
Peggy Husevik Bærøy

Valnemd:
Else-Berit Helle
Astrid Larsen
Maria Irgens

Årsmøtet 2012 Frå Venstre; Ove Steinsland, Odd Stuve Rommetveit, Kåre Løkhammer, Håkon Frode Særsten, Magne Endresen, Sigmund Lorentsen, Bjørn Solvoll, Else-Berit Helle, Peggy Husevik Bærøy og Jorunn Fylkesnes.

Årsmøtet 2012 Frå Venstre; Ove Steinsland, Odd Stuve Rommetveit, Kåre Løkhammer, Håkon Frode Særsten, Magne Endresen, Sigmund Lorentsen, Bjørn Solvoll, Else-Berit Helle, Peggy Husevik Bærøy og Jorunn Fylkesnes.
Foto: Geir Angeltveit

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**