Oppsummering årsmøte 2011 i Bodø Venstre

Bodø Venstre hadde årsmøte tirsdag 17. januar 2012 på Venstre kontoret i Storgata 30 og valgte nytt styre, oppsummerte året som har vært og vedtok gode politiske uttalelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


fullstendig referat fra årsmøtet — klikk her

Valg av leder og styre.
Det nye styret er: Eli Skintveit (leder), Jostein Toftebakk (kasserer), Turid Høyersten Holm, Ida G. Johnsen, Elise Viksaas, Trond Danielsen samt et styremedlem som utpekes av Bodø Unge Venstre. Varamedlemmer er: Terje Cruickshank, Per Dalhaug, Håvard Olafsen og Wiveca Wilhelmsen-Holm. De øvrige funksjonene vil bli utpekt når styret konstituerer seg på første styremøte.

Til fylkesårsmøtet 11-12.februar har Bodø Venstre valgt følgende delegater:
Delegasjonsleder: Eli Skintveit
Delegat: Jostein Toftebakk og Elise Viksaas. Varadelegater er Alexander Kolberg, Per Dalhaug og Turid Høyersten Holm.

Hovedsaker i året som gikk har vært VALG, valg og atter valg. Forberedelser, programarbeid, utspill, valgnatt og forhandlinger i etterkant.

– Årsmelding 2011 for Bodø Venstre

– Rapport Venstres bystyregruppe 2011

Politiske uttalelser:
Et værested – forslagstiller Turid Høyersten Holm

Venstre for Nord-Norgebanen – forslagstiller Ida Johnsen.

Nordlandsbanens forlengelse til Lofoten,Vesterålen, Troms og Finnmark – forslagstiller Terje Cruickshank.

Bodø som kampflybase
– forslagstiller Ida Johnsen

oversendt styret for videre bearbeidelser:
Organdonasjon og transplantasjon – forslagstiller Per Dalhaug.

Fremtidens velferdsløsning – forslagstiller Alexander Kolberg.

Behold Thulefjord i nord – forslagstiller Terje Cruickshank.

-> innkalling og forhåndsomtale – klikk her.

-> For tidligere årsmøter klikk:
Årsmøte 2010
Årsmøte 2009
Årsmøte 2008
Årsmøte 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**