Vi trenger flere tiltak mot lærermangel

Venstre er bekymret for stadig nye tiltak i skolen uten at kunnskapsministeren sørger for bedre lærerdekning i norsk skole. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi i verste fall kan mangle mellom 18 000 og 20 000 lærere i 2020, altså om bare åtte år, skriver fylkesleder Rebekka Borsch.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Skole, elev, tavle, undervisning

Foto: Microsoft

Regjeringen har siden 2005 stadig fremmet tiltak som krever flere lærere. Undervisningstimetallet er utvidet, leksehjelp, skolebyråkratiet øker, valgfag på ungdomstrinnet skal innføres og regjeringen vil innføre en nasjonal bestemmelse om lærertetthet. Felles for disse er at de i stor grad er avhengig av en faktor — en særdeles viktig og helt avgjørende faktor — og det er mange nok lærere. Men på dette feltet er det få, om noen, tiltak fra regjeringen. Tvert imot ser det ut som om de rødgrønne har all verdens tid og skyver problemene foran seg.

Må heve status for å holde på lærerne
Det kan ikke være noen tvil om at ved siden av kampen mot frafall i skolen så er det å rekruttere lærere og holde på lærerne vi allerede har en av de største utfordringene vi står overfor i skolepolitikken i årene som kommer. Lærermangelen er så alvorlig at vi kan risikere å ikke ha nok faglærte lærere til skolebarna. Til tross for store kull av fremtidige lærere på flere universitet og høyskoler er det ikke nok fremtidige lærere i landet.

Vi trenger mer enn en reklamekampanje for å rekruttere flere lærere. Det handler om en attraktiv lærerutdanning på fem år, gi alle lærere videreutdanning og å rydde opp i skolebyråkratiet. Venstre vil heve statusen til læreryrket og gjøre det mer attraktivt å bli lærer. Når har kunnskapsminister Halvorsen tenkt å foreslå tiltak som virkelig monner i forhold til å sikre mange nok gode lærere i norsk skole i tida som kommer?

Rebekka Borsch

Rebekka Borsch
Foto: privat

Venstre har i mange år påpekt at det er læreren som er nøkkelen til en god skole. Vi er nødt til å sette inn en bredde av tiltak for at flere skal velge å bli lærere, men det handler også om en bredde av tiltak som må til for at flest mulig lærere skal stå lengst mulig i jobben sin. I fjor foreslo Venstre på Stortinget å innføre seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen. Men regjeringen ville ikke støtte forslaget og viste med dette at de ikke tar problemet på alvor.

Venstres tiltak for flere lærere:
Øke opptakskravene på allmennlærerutdanningen og ha krav om karakteren 4 eller bedre i norsk og matematikk.
Innføre nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre gode og mange nok lærere.
Legge om og utvide allmennlærerutdanningen til 5 år slik at det blir mer fokus på faglig fordypning, praksis og spesialisering.
Gi økonomiske incentiver til studenter med avlagt mastergrad som velger å bruke sin utdannelse som lærer.
Innføre målrettede seniortiltak, for eksempel bonuser eller redusert arbeidstid, for å beholde verdifull kompetanse i skolen.
Innføre et kompetanseår for alle lærere: en ordning med systematisk videreutdanning

Rebekka Borsch, leder Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**