Årsmøte Oppdal Venstre

Mandag 30.jan. kl. 19.30 avvikler Oppdal Venstre årsmøte hos Else og Odd Gunnar på Hoel

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


OPPDAL VENSTRE

I N N K A L L I N G
til årsmøte for 2011 i Oppdal Venstre mandag 30.januar 2012 hos Else og Odd Gunnar i Kærstuggun på Hoel kl.19.30.

Saksliste:
1. Åpning
2. Valg av møteleder
3. Valg av sekretær
4. Årsmelding for laget 2011
5. Årsmelding for kommunestyregruppa 2011
6. Regnskap 2011
7. Lagets kontingent for 2013
8. Valg
Følgende valg skal gjennomføres: Leder for ett år, to styremedlemmer for to år, to
varamedlemmer for ett år, revisor for ett år, to medlemmer av valgnemnda for årsmøtet
2012 og to utsendinger med vara til nominasjonsmøte/fylkesårsmøtet i Trondheim 10. —11.
februar.
Følgende tillitsfolk er på valg:
Odd Gunnar Jære Hoel er på valg som leder.
a. Valg av leder for ett år.
b. Gerd-Mette Drabløs og Trygve Sande som styremedlemmer for to år.
c. Eirik Lien og Hans Bøe som varamedlemmer til styret. Funksjonstid ett år.
d. Astrid Fjøsne Berge som revisor. Funksjonstid ett år.
e. Anders Eide og Inger Lise Toftaker som valgnemnd. (For årsmøtet for 2012.)
f. To utsendinger til fylkesårsmøtet i Trondheim 10. — 11. februar.
9. Lokal kontingent for 2013.
10. Drøfting av de valg som skal foregå på fylkesårsmøtet, bl.a. utsendinger til landsmøtet.
11. Virksomhetsplan for året 2012.
12. Eventuelt.

Du er hjertelig vel møtt!
Servering.

Styret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**