Torild Jørgensen ny leder i laget

Lørenskog Venstre avholdt sitt årsmøte på Triaden hotell torsdag kveld, og Torild Jørgensen ble valgt til ny leder av lokallaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Inger Tangen (t.h.) gikk av som leder på årsmøtet.

Inger Tangen (t.h.) gikk av som leder på årsmøtet.

Årsmøtet valgte Torild Jørgensen fra Rasta som ny leder av laget. Torild ble i fjor høst valgt inn i kommunestyret for sin første periode, og har fram til nå fungert som sekretær i laget.

Året 2011 var et godt år for Lørenskog Venstre. I et valg der de fleste partiene gikk tilbake, var Venstre en valgvinner med framgang til 4,5 prosent av stemmene lokalt. Dette tar det nye styret med seg inn i 2012 når planen for de neste årene fram til nytt lokalvalg skal legges. I tida som kommer vil det på nettsidene bli annonsert møter der medlemmer, sympatisører og samfunnsengasjerte lørenskauinger kan komme og delta i diskusjon og meningsutveksling på hvordan Venstre bør jobbe framover, hva partiet bør jobbe med av saker, og hvordan partiet skal øke fra to til flere representanter på rådhuset for neste kommunestyreperiode.

Torild Jørgensen valgt til ny lokallagsleder i Lørenskog Venstre januar 2012.

Torild Jørgensen valgt til ny lokallagsleder i Lørenskog Venstre januar 2012.

Det nyvalgte styret 2012-2013:

•Torild Jørgensen (lokallagsleder)
•Bjørn Ivar Gran
•Rolf Kanstad
•Lisa Kara Fröyland

varaer:
•Inger Tangen
•Lise Sandsbråten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**