Årsmelding for 2011 Oppdal Venstre

Fin medlemsvekst

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


ÅRSMELDING FOR OPPDAL VENSTRE 2011
Styret har i 2011 bestått av:
Odd Gunnar Jære Hoel leder
Trygve Sande nestleder
Bjørg Golten Sneve kasserer
Gerd-Mette Drabløs sekretær
John Vammervold styremedlem
Varamedlemmer:
Eirik Lien
Hans Bøe

Årsmøtet ble holdt på Grøsethkafèen mandag 20.jan. 2011. Det møtte 10 stykker.
Styret har hatt 5 styremøter og behandla 7 saker. Styret var programnemnd, slik at de fleste styremøta ble brukt til det arbeidet. Men både telefon og ikke minst e-post har blitt nytta til drøfting av styresaker. I tillegg har de åpne gruppemøtene foran hvert kommunestyremøte også blitt nytta til drøfting av styresaker når det har vært nødvendig.
Etter årsmøtet avvikla vi nominasjonsmøtet framfor kommunevalget.

Gerd-Mette Drabløs og Ingrid Mellem var lagets utsendinger på årsmøtet i Sør-Trøndelag Venstre 11. — 12. februar i Trondheim.

Gerd-Mette Drabløs deltok i "Lokalpolitisk nettverk" (LPN) i Trondheim på mars og mai, samt på oktober. Da var også Trygve Sande og Odd Gunnar J. Hoel med.

Foran alle kommunestyremøta har vi hatt åpne møter på møterom Vetlvonin på Rådhuset for å drøfte saklista. Seks-åtte personer har oftest møtt opp slik at vår representant/våre representanter i kommunestyret har fått innspill og gode råd med på vegen.

Torsdag 28.april arrangerte vi møte på Kommunestyresalen med tema: Helse og velferd-lokale utfordringer. Rolf Kristian Mathisen innleda om samhandlingsreforma, Johan Veggen orienterte om Oppdal Distriktsmedisinske senter (ODMS) og Vigdis L. Thun fortalte om forebyggende helsearbeid og kosthold. 22 personer deltok i møtet.

Mandag 23.mai var det Venstresamling på Stølgjære hos Hege Mellem og John Vammervold. Til innledning fortalte Hege og John om garden fremst i Åmotsdalen og folk som har bodd der. Deretter ble vi oppvarta på beste måte, og til slutt ble programmet foran kommunevalget gjennomgått, kommentert, endra og finpussa på. 1.kandidat og leder fikk fullmakt til å foreta den siste finpussen. Noe som skjedde rundt St.Hanstider. 20 personer fant veien til Stølgjære denne maikvelden.

Kommunevalget 2011 ga fin framgang for Venstre i Oppdal. Partiet fikk 7,1% av stemmene, fram 1,7% i forhold til 2007. Vi økte med en representant til to: Gerd-Mette Vatne Drabløs og Trygve Sande. De har kommunestyrets lågste snittalder! G.-M. er medlem i Formannskapet. Etter noen få møter i haust har begge markert seg på en positiv måte.

Venstre tok også foran dette valget initiativ til felles valgavis. Høyre, KrF, Sp, SV og V samla seg om felles opptreden. Har i alle fall ikke hørt noe negativt om tiltaket!

De to siste lørdagene før valget hadde vi stand på Torget. Vi hadde vaffelsteiking og tipping av valgutfall. Vi hadde god bemanning på standene de to dagene.

Vi satte inn annonser i lokalavisene der tre velgere skrev hvorfor de ville stemme Venstre ved valget. Ei fin utforming sammen med bilder utgjorde blikkfang. I tillegg var det noen av oss som sendte både SMS og e-post til potensielle Venstrevelgere. Vi vet det ga resultater!

Venstre inngikk avtale om valgteknisk samarbeid med FrP, H, SP og SV ved konstituering av det nye kommunestyret.

Lokalpolitisk vises til egen årsmelding for kommunestyregruppa.

Når det gjelder økonomien vises det til regnskapet.

Medlemstallet pr. 31.12.10 er i følge sentrale lister 33. Året 2011 fikk Oppdal Venstre 5 nyinnmeldte! 25 medlemmer har betalt kontingent for 2011.

Oppdal, 17. januar 2012
Odd Gunnar Jære Hoel, leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**