Ja til digitalt personvern

Datalagringsdirektivet vil tre i kraft 1. juli i år og vil innbære at informasjon om hvem som kommuniserer med hvem, hvor det kommuniseres fra, når det kommuniseres og hvordan det kommuniseres, lagres. Nes Venstre har derfor valgt å gå åpent ut og støtte foreningen Digitalt Personvern og deres mål om å prøve Datalagringsdirektivet i retten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Sesselja Bigseth i Nes Venstre er en ivrig personvernforkjemper.

Sesselja Bigseth i Nes Venstre er en ivrig personvernforkjemper.
Foto: Birger Areklett

Leserinnlegg fra Sesselja Bigseth i Romerikes Blad:

Datalagring Ja til digitalt personvern
I april i fjor sørget et flertall bestående av Arbeiderpartiet og Høyre for at Stortinget vedtok å implementere EUs datalagringsdirektiv i Norge.

Datalagringsdirektivet vil tre i kraft 1. juli i år og vil innbære at informasjon om hvem som kommuniserer med hvem, hvor det kommuniseres fra, når det kommuniseres og hvordan det kommuniseres, lagres. Det er med andre ord snakk om en masselagring av opplysninger om den enkelte borger uten at det foreligger mistanke mot noen om noe som helst.

Nes Venstre mener at dette både er en alvorlig inngripen i borgernes rett til privat kommunikasjon og at man med implementeringen av datalagringsdirektivet bryter med prinsippet som gjelder i en hver liberal rettsstat om at alle er uskyldige til det motsatte er bevist. Nes Venstre har derfor valgt å gå åpent ut og støtte foreningen Digitalt Personvern og deres mål om å prøve Datalagringsdirektivet i retten.

Vi oppfordrere alle andre Venstre-lag om å gjøre det samme, og håper også at lokallagene i andre partier velger å følge vårt eksempel.

Sesselja Bigseth (V)

Nes Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**