Ny leder i Oppdal Venstre

Meget godt besøkt årsmøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Oppdal Venstre avvikla årsmøtet sitt mandag 30.januar hos Else og Odd Gunnar i Kærstuggun på Hoel. Årsmøtet var meget godt besøkt. Hele 17 stykker deltok, og det er bra for et lag med 25 betalende medlemmer! Det vitner om optimisme for fortsatt godt Venstrearbeid i lokalpolitikken.

Lederskifte
Etter til sammen 9 år som leder for Oppdal Venstre ble Odd Gunnar Jære Hoel avløst av Gerd-Mette Vatne Drabløs under årsmøtet 30.jan.

Styret for Oppdal Venstre for 2012 ser slik ut:
Leder:
Gerd-Mette Vatne Drabløs

Styremedlemmer (Styret konstituerer seg senere.):
Bjørg Golten Sneve
John Vammervold
Trygve Sande
Odd Gunnar Jære Hoel

Varamedlemmer:
Eirik Lien
Solfrid Mjøen

Revisor:
Astrid Fjøsne Berge

Valgnemnd for årsmøtet for 2012:
Hans Bøe
Inger Lise Toftaker

Utsendinger til årsmøtet i Sør-Trøndelag Venstre 10.-11.02 i Trondheim:
Gerd-Mette Vatne Drabløs
Solfrid Mjøen
Varafolk:
Hans Bøe
Eirik Lien

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**