Venstres velferdspolitikk

Dokumentet “En bedre helsepolitikk for den enkelte” skal være et bidrag til fornyelse og forbedring av Venstres velferdspolitikk. Oslo Venstre skal på sitt årsmøte behandle forslag til endringer i dokumentet, som så vil bli bragt videre til den endelige behandlingen på Venstres Landsmøte i april. Hva er dine forslag til forbedringer og endringer?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Per A. Thorbjørnsen, Stavanger, Rogaland

Foto: Tone Staven

Medlemmer i Oslo Venstre oppfordres til å komme med forslag til forbedringer i dokumentet. Forslag bør fortrinnsvis være rettet mot de 24 konkrete punkt på dokumentets siste sider. Øvrige forslag kan være vesentlige endringer, nytt meningsinnhold eller tillegg til teksten i dokumentet som helhet.

Forslag må fremmes skriftlig i eget skjema senest 7. februar. Alle medlemmer kan fremme forslag. Forslag sendes i skjema til [email protected].

En arbeidsgruppe er satt ned og vil fungere som redaksjonskomite for innkomne forslag frem mot årsmøtets behandling. Arbeidsgruppen består av Guro Svenkerud Fresvik, Erik Borge Skei og Kjell Veivåg.

På årsmøtets første dag vil Per A Thorbjørnsen, leder i Venstres velferdspolitiske utvalg, innlede før det blir debatt og votering om velferdspolitisk dokument.

Last ned dokumentet her.
Her er skjema for endringsforslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**